Wie gaat er mee naar het Nonnenmuseum?

Het nonnenmuseum is het tweede museum dat wij op 09-01-2015 gaan bezoeken. Voor dit museum hebben in de enquête 24 belangstellenden  gekozen.

NONNENMUSEUM

De zusters Franciscanessen van Oirschot hebben een museum ingericht. Hier herleeft de geschiedenis van de zusters. Naast veel (oude) foto’s zijn er ook tal van voorwerpen te zien die een belangrijke rol hebben gespeeld in het kloosterleven. Denk daar bij aan 17e eeuws servies maar ook de houten “slippers” waar de zusters decennia lang op hebben gelopen.

Programma:

Verzamelen om half tien bij de kiosk op de Heuvel in Gerwen. Ontvangst om 10 uur door zuster Medardo met koffie. Presentatie van zuster Medardo Sonnemans over het kloosterleven toen en nu.

Omstreeks 12.15 uur einde van het bezoek

De entree bestaat uit een vrijwillige bijdrage die ter plaatse in een bus kan worden gedeponeerd.

Het maximum aantal personen dat aan dit museumbezoek kan deelnemen is 15 tot 20 . Mochten er meer aanmeldingen zijn dan zal overleg plaatsvinden of de groep moet worden gesplitst.

Ter voorkoming van misverstanden : het is beslist niet zo dat uw keuze in de enquête voor het nonnenmuseum ook betekent dat u zich aanmeldt voor deelname hieraan. Het is de bedoeling dat men zich uiterlijk 03-01-2015 aanmeldt.

Na deze datum krijgt u bericht over het vervoer naar Oirschot en eventueel andere bijzonderheden, zo die er mochten zijn.

Tenslotte:

Wat verwachten wij als wij een bezoek gaan brengen aan het nonnenmuseum?  Dat is moeilijk te zeggen. Daarom is dit dus eigenlijk een unieke gelegenheid om eens mee te maken.