Veel belangstelling voor de lezing “wie gelooft er nog in Gerwen”

Met deze titel begon Willem Zijlmans, onder grote belangstelling, aan een lezing over Gerwen door de eeuwen heen. Het is na enkele uren luisteren naar zijn verhaal ‘bij God’ onmogelijk om er  inhoudelijk sluitend verslag van te doen. Voor het gehoor stond een bevlogen man die met alles wat hij meegekregen heeft van en over Gerwen en het ontstaan ervan,  een beeld schetste van wat er rondom de kerk in Gerwen vanaf ongeveer de 5de eeuw na Christus  is gebeurd.

De kortste samenvatting daarvan is: slopen en opbouwen. Deze voortdurende op- en neergaande lijn wordt veroorzaakt door oorlog, twist, onverschilligheid en eigenzinnige betrokkenheid van de bevolking die er mee van doen had.

Het verhaal schetst hoe de toenmalige bewoners hun veilige stek gedeeld hebben met vluchtelingen van Frans-Keltische origine, die een belangrijke bijdrage aan de geloofsgemeenschap hebben geleverd. De waarschijnlijkheid is groot dat daar ook de naam van Gerwen is ontstaan (“Garghwen” is Keltisch voor:  de plek waar de leider van het zwervende volk huisde). Veel duidelijker is het verhaal naarmate het dichter onze tijd nadert, en bijna levendig voor de geest te halen als het over de Napoleontische tijd gaat. Er was dan weliswaar sprake van een Franse bezetting, het gedrag van Koning Lodewijk Napoleon maakte dat het in Brabant, en ook in de omgeving van Gerwen, als een bevrijding beleefd werd.

En passant wordt de geschiedenis van de Sint Clemens kerk blootgelegd en daarbij is, niet in het minst om de verbondenheid van Zijlmans met de Pius-X traditie, de nodige tijd ingeruimd voor de huidige gebruikers van de kerk. Frappant is de vergelijking die gemaakt wordt met de kerkgangers van enkele eeuwen geleden die bij honderdtallen uit de verre omgeving ter bedevaart kwamen. Ook nu komen de kerkbezoekers van heinde en verre en leggen zij duizenden kilometers af om deel te mogen uit maken van de vieringen. Tot slot breit Zijlmans van al deze draden de conclusie dat het nodig is te verbinden.

Dit vormt dan ook de aanleiding tot de uitnodiging om de kerk eens binnen te gaan en onder begeleiding de herstelde schoonheid ervan te bewonderen.

Via een e-mail naar: werkgroepleefbaarheidgerwen@gmail.com
kunt u laten weten of u interesse hebt om in een groep van ca. 15 personen de kerk te bezoeken.