LANGE FIETSTOCHT OP 23 OKTOBER IN PLAATS VAN 30 OKTOBER

Op verzoek van verschillende deelnemers aan onze korte en lange fietstochten wordt de lange fietstocht die oorspronkelijk op 30 oktober zou  worden verreden verplaatst naar 23 oktober.  Om zoveel mogelijk mensen die mee willen fietsen te bereiken is besloten dit via deze weg mede te delen. Dit neemt niet weg dat iedereen die hiervan nu kennis  heeft genomen dit aan andere fietsliefhebbers kan en mag vertellen.

Wederom heeft Theo de Louw een mooie fietstocht uitgezet. De ervaring heeft geleerd dat hem dat wel is toevertrouwd. Wij hopen dat de weergoden ons op 23 oktober gunstig gezind zijn zodat het weer een gezellige fietsdag gaat worden.

Paul Mol