KERSTWENS EN NIEUWJAARS ONTMOETING

OMZIEN NAAR ELKAAR, is het ultieme doel wat de Werkgroep Leefbaarheid Gerwen nastreeft.

Zelfs in de Griekse Mythologie zag de Griekse wijsgeer Pythagoras het belang daarvan in en sprak;  Indien men vreugde wil vermenigvuldigen moet ge haar delen.  Vreugde maar ook verdriet kan je delen door elkaar te ontmoeten.

Wij wensen jullie dan ook hele sfeervolle kerstdagen en een goed 2015.

Het nieuwe jaar starten we graag samen bij de nieuwjaars -ontmoeting op 5 januari 2015 vanaf half 2 in de Heuvel .

Wees welkom en laten we dan toosten op  een nieuw jaar vol ontmoetingen in de vorm van wandelen, fietsen, museumbezoek, creatieve activiteiten, lezingen, markten en….. samen eten.

Namens de WLG: Jan, Cees, Ton, Annemarie, Gerard, Paul, Ad , Kees en Miriam