Informatie uitvaartverzorging op 27 maart 2017

De dood is als een vlinder die zijn cocon verlaat en weg vliegt naar een nieuwe wereld
De WLG signaleerde bij bezoekers, o.a. van de ‘inloop’, de behoefte aan informatie over zaken rond een uitvaart. Elly de Groof is bereid gevonden om op 27 maart a.s. tijdens de inloop een informatie-bijeenkomst te verzorgen over dit onderwerp. Zij runt zelf een bedrijf in de uitvaartverzorging. Er is natuurlijk ook tijd om vragen uit het publiek te beantwoorden.

*“Afscheid nemen van een dierbare kan maar één keer. Een goed afscheid is essentieel voor nabestaanden om het verdriet te kunnen verwerken”.


Een goede uitvaartverzorging speelt tussen het moment van overlijden en de uitvaart een grote rol in het rouw- en afscheidsproces. Er moet met zorg, aandacht en respect met dit proces worden omgegaan.

De leefomstandigheden en wensen van de overledene en de nabestaanden staan in deze tijd centraal. Het taboe rondom de uitvaart begint langzaamaan te verdwijnen, er mag over gesproken worden, ook al vóór de uitvaart.

 

Het is goed om er eens bij stil te staan en over uw eigen wensen na te denken. Deze wensen kunt u vastleggen in een uitvaartwensenboekje. (*teksten zijn ontleend aan de website van Elly’s bedrijf)

Wanneer      maandag 27 maart a.s. tijdens de inloop vanaf ± 14.00 uur
Waar               in D’n Heuvel
Wie                  iedereen is welkom, vooraf aanmelden is niet nodig

 

Voor meer informatie over de WLG zie deze website, of mail naar werkgroepleefbaarheidgerwen@gmail.com.
Telefonisch is de WLG bereikbaar via nr. 06 41102625.