Diensten WLG

WLG-logo-klein

 

De uitkomsten van het PON-onderzoek hebben al geresulteerd in een Gerwense website die dorpgenoten op de hoogte houdt van wat er speelt in Gerwen en een maandelijkse gezamenlijke maaltijd die het mogelijk maakt in ontspannen sfeer andere dorpsgenoten te ontmoeten. Daarnaast zijn er een aantal vrijwilligers aan de slag gegaan als ‘bezoekersgroep’. De groep bestaat momenteel uit: Toos Wijffelaars en Tiny van de Rijt. Zij bezoeken mensen die pas in Gerwen zijn komen wonen, (partners van) ernstig zieke mensen, nabestaanden na overlijden en mensen/gezinnen die weinig contacten in de buurt hebben. Er zijn ook mensen die dreigen te vereenzamen en graag eens een praatje maken of hun zorgen willen delen. Mensen van de bezoekersgroep bieden een luisterend oor, vertellen waar men terecht kan met specifieke problemen en wat er zoal in Gerwen aan activiteiten wordt georganiseerd. Denk b.v. aan de wekelijkse ‘inloop’ in D’n Heuvel en de fietstochten op vrijdag.

In nauw overleg met verenigingen en instellingen die ook dit soort bezoeken afleggen is geconcludeerd dat er ruimte is voor deze groep in Gerwen die, aanvullend, deze niet nauw te omschrijven doelgroep bezoekt.

Het risico bestaat dat er personen zijn die niet weten van het bestaan van de ‘bezoekersgroep’ en niet bekend zijn met het gebruik van internet. Hoe kan de WLG deze mensen bereiken? Mogelijk kunnen/willen zij de drempel om zelf contact met ons te zoeken niet nemen. Daarom wil de WLG het graag van de dorpsbewoners horen als zij mensen kennen die wel wat aandacht en/of hulp kunnen gebruiken. U kunt dit laten weten middels een mailtje aan werkgroepleefbaarheidgerwen@gmail.com of telefonisch via 06 41102625. De bezoekersgroep kan dan eens discreet polsen of er misschien behoefte is aan een kennismakingsgesprekje.