Dementie, óók onze zorg! 18 november

Informatieavond 18 november in Nuenen

 

Voortdurend zoeken naar de portemonnee, zich afvragen hoe de buurman heet, of de weg niet meer weten naar het eigen huis. Opeens liggen dagelijkse dingen niet meer op hun plek en het normale ritme schijnt verstoord. Dat geeft een angstig gevoel. Onbegrijpelijk, zowel voor de persoon zelf als voor zijn partner. Wat is er aan de hand?

Vergeetachtigheid overkomt iedereen. Maar regelmatig terugkomend geheugenverlies, angstig worden om kleine dingen en voortdurend zoeken naar dagelijkse spullen geeft onbehagen. Deze symptomen kunnen duiden op beginnende dementie. Waar krijgt u hulp bij het omgaan met dit vreemde, ongekende gedrag?

Niet alleen voor bezorgde ouderen maar voor alle ouderen en hun directe omgeving, is het belangrijk om vroegtijdig inzicht te krijgen in ongewone signalen. Erkenning dat er iets ongewoons aan de hand is, voorkomt ongewilde irritaties en angstgevoelens.

De Seniorenraad Nuenen, de gezamenlijke ouderenbonden, de Alzheimer afdeling Zuidoost Brabant, en de gemeente Nuenen organiseren deze informatieavond om vragen hierover te beantwoorden.

Deze informatiebijeenkomst maakt deel uit van een project, dat in alle Brabantse gemeenten wordt georganiseerd, en mede wordt gesubsidieerd door de provincie Noord-Brabant.

Laat u voorlichten en zorg dat u er iets van afweet. Waar kan ik (als dat nodig is) met mijn vragen naar toe en wanneer en hoe kan hulp geboden worden.

Alle reden om u bijtijds te laten informeren. Kom en praat mee!

Wanneer  woensdag 18 november om 19:30 uur
Waar          in de raadszaal van Het Klooster te Nuenen
De zaal is een half uur vóór aanvang geopend. De locatie is rolstoel-toegankelijk, de toegang is gratis. De bijeenkomst duurt ongeveer twee uur.