Boetseren in de Inloop

De wekelijkse inloop die Werkgroep Leefbaarheid Gerwen organiseert heeft als doel dat mensen elkaar ontmoeten. Dat wil zeggen dat er vaak wat gepraat wordt bij een kop koffie, of dat er een activiteit wordt georganiseerd. Soms ontstaat een activiteit of een spel spontaan en krijgt de inloop het karakter van een huiskamer. Soms wordt activiteiten van te voren aangekondigd, zodat geïnteresseerden dan speciaal daarvoor de inloop kunnen bezoeken.

Tijdens de Inloop van maandag 27 oktober zal er met de aanwezigen geboetseerd worden met chamotte-klei. Onder begeleiding worden schalen, borden  of vazen gemaakt met een ingedrukt patroon. De gemaakte objecten zullen na droging gebakken worden en eventueel geglazuurd. Mogelijk kunnen de schalen en vazen gebruikt worden bij het maken van kerststukjes, een activiteit die in december altijd plaatsvindt. Om mee te kunnen doen wordt gevraagd om een vrij platte schaal, een deegrol en een oude lap (50 x 50) mee te nemen. Klei is aanwezig; daarvoor zal een kleine bijdrage gevraagd worden.

Welkom dus op maandag 27 oktober, 13.30 – 16.30 uur in den Heuvel in Gerwen, natuurlijk ben je ook welkom als men niet wil deelnemen aan de activiteit.

Voor meer informatie, ook over andere activiteiten,  bel 06 41102625  of  mail naar werkgroepleefbaarheidgerwen@gmail.com