Biografisch schrijven

Biografisch Schrijven

Na de introductiemiddag van 17 oktober jl. bleek er belangstelling om wat dieper op het thema in te gaan. Louise Vettenburg komt op 23 januari en 6 februari om in twee sessies aan een kleine groep instructies te geven hoe u, door te kiezen uit een verzameling van geschreven en getekende herinneringen, een waardevolle persoonlijke biografie aan het papier kunt toevertrouwen.

U schrijft dan uw levensboek, zoals zij verwoordt: “herinneringen als kleine pareltjes die aan een lange rode draad zijn geregen”.
Voor deze workshop zal een aparte ruimte in D’n Heuvel gereserveerd worden. Daar kan in alle rust gewerkt worden.

Voor deze workshop zijn nog een of twee plaatsen vrij.
Mocht u geїnteresseerd zijn neem dan contact op met de WLG.
Bij voldoende belangstelling kan mogelijk de workshop later dit jaar een keer herhaald worden Ook daarvoor kunt u nu al uw belangstelling kenbaar maken.

Voor informatie of aanmelden:
•   mail naar werkgroepleefbaarheidgerwen@gmail.com
•   bel naar  06 41102625.