Bezoek aan emaillemuseum

MUSEUMBEZOEK (VERVOLG)

Nadat de uitslag van de enquête recentelijk bekend is gemaakt weten wij nu voor welke musea door de geïnteresseerden de meeste belangstelling is getoond.

Voor de goede orde wordt nog eens aangegeven welke 5 musea de koplopers zijn ,  met daarbij de planning op welke data deze musea zullen worden bezocht. Hierbij dient wel te worden vermeld dat nog niet alle bezoeken definitief geregeld zijn en er misschien wijzigingen mogelijk zijn. Als de realisatie van een museumbezoek niet haalbaar is ,  zal als reserve het eerstvolgende museum op de enquêtelijst in aanmerking komen. Wij gaan er echter vanuit dat het volgende schema gevolgd zal gaan worden:

Museum                                                                            Datum

  1. Kasteelmuseum                                                             20-02-2015
  2. Nonnenmuseum                                                           09-01-2015
  3. Museum Brigade en Garde Prinses Irene      06-02-2015
  4. PSV Stadion                                                                     23-01-2015
  5. Emaillemuseum                                                             12-12-2014

Het eerste museum waar wij op 12 december naar toe zullen gaan is:

EMAILLEMUSEUM

Het emaillemuseum “Het Kleine Aadal” in Erp is eigendom van de heer Wim van Heeswijk. Dit museum biedt een unieke verzameling van nostalgisch keuken-emaille. U vindt daar bijna alle mogelijke artikelen in diverse kleuren. Tevens ziet u een verzameling van “Petrus Regout”. Dit alles in een sfeervolle nostalgische omgeving. Voor de liefhebbers zijn er ook nog een aantal klassieke stationaire motoren te bezichtigen.

Programma:

  • Verzamelen om half 10 bij de kiosk op de Heuvel in Gerwen.
  • Ontvangst door Wim van Heeswijk met koffie
  • Daarna een eerste toelichting en dan een rondleiding
  • Omstreeks 12.30 uur einde van het bezoek
  • Entree € 5,00 p.p. inclusief koffie/thee

In de enquête hebben zich 22 personen aangemeld die belangstelling voor dit museum hebben getoond. Dit is wel het maximum voor deelname hieraan. Indien u zich hiervoor definitief wilt aanmelden gelieve dit uiterlijk 6 december a.s. mede te delen per mail naar: werkgroepleefbaarheidgerwen@gmail.com of door te bellen naar telefoonnr: 06 41102625

Na deze datum krijgt u bericht over het vervoer naar Erp en eventueel andere bijzonderheden als die er zijn.

Wij hopen dat het bezoek aan het emaillemuseum interessant zal zijn en zien de reacties met belangstelling tegemoet.

Paul Mol