André van der Maat-dag op zaterdag 25 maart 2017

 

 

 

 

Gerwen Schoon!

Oproep aan iedereen: kom zaterdag 25 maart helpen

De Landelijke Opschoondag heet in Gerwen “André van der Maat-dag”. Dit ter nagedachtenis aan straatjutter André van der Maat. Hij hield in zijn eentje Gerwen en omgeving jarenlang schoon van zwerfafval. Onder de vrijwilligers in Gerwen o.a. leden van de dorpsraad en van de Werkgroep Leefbaarheid Gerwen, die gezamenlijk deze jaarlijkse actie organiseren.

Door de vrijwilligers, gehuld in felgekleurde hesjes, worden perkjes, straatgoten, bermen en sloten zo goed mogelijk ontdaan van zwerfafval. Het afval wordt in zakken gestopt en bij ’t Huysven verzameld, waarna de gemeente zorg draagt voor het afvoeren van de zakken.

Wie de karavaan vrijwilligers wil versterken, is meer dan welkom. Ouders, grootouders, met of zonder kinderen, clubleiding en jeugd van diverse verenigingen: echt iedereen kan een steentje bijdragen.
De WLG zorgt na afloop, ± 16:00 uur, in ’t Huysven voor koffie met vlaai, soep en een drankje, vandaar het verzoek om u aan te melden middels een telefoontje of per mail naar de contactpersoon Ad Donkers.

We starten zaterdag 25 maart om 13.00 uur bij de kiosk op het Heuvelplein.

Bij de kiosk worden de routes en het materiaal uitgereikt en de groepen samengesteld. Er wordt toegelicht hoe één en ander in zijn werk gaat, waarna de schoonmaakactie begint.

Andre van der Maat

De contactpersoon voor deze actie is Ad Donkers.

U kunt zich aanmelden:
• met onderstaand aanmeldformulier
• met een e-mail naar   a.adonkers@tridodsl.nl
• telefonisch via nr.   06 10353981.

 

    U komt toch ook !!


Fout: Contact formulier niet gevonden.