Vervoersdienst van de Werkgroep Leefbaarheid Gerwen

Met deze dienst biedt WLG de inwoners van Gerwen de mogelijkheid om met een vrijwilliger toch op een bestemming te komen. Daarbij kan men denken aan doktersbezoek, ziekenhuisbezoek, bezoek aan familie, hobbyclub of vereniging, tandarts, kapper, boodschappen etc. Er zijn vast meer voorbeelden, maar het is aan te raden in het contact daarover navraag te doen. Steeds is van belang dat de bezoeken enkele dagen van te voren te plannen zijn. Het gaat om ritten die overdag gemaakt worden tussen ca. 10.00 en 18.00 uur.

Voor het aanvragen van ritten die onmiddellijk (spoed) nodig zijn, kan wel geïnformeerd worden, maar er is geen garantie dat er iemand meteen beschikbaar is. Dat geldt eveneens voor de ritten in de avonduren. De heenreis overdag kan veelal wel geregeld kan worden, maar ’s avonds is niet zeker dat een vrijwilliger beschikbaar is.

Voor wie?

Iedere inwoner van Gerwen die minder mobiel is (en te kampen heeft met verplaatsingsproblemen), waardoor de zelfstandigheid belemmerd wordt vanwege leeftijd, handicap, ziekte of sociale noodsituatie.

Uitgangspunt is dat het met een autorit door vrijwillige chauffeurs op te lossen is en dat het geen concurrentie veroorzaakt met professionals en bedrijven.

Hoe werkt het?

Een hulpvrager neemt 2 dagen van te voren contact op met WLG. Dat gebeurt bij voorkeur telefonisch 06 41102625 (eventueel tijdig via mail – zie verderop). De vrijwillige vervoershulpdienst heeft een coördinator. Die beoordeelt de aanvraag en bespreekt het aanbod. Hij neemt ook de voorwaarden met de aanvrager door.

Mogelijk dienen er afspraken gemaakt te worden over wachten en het doorbrengen van wachttijd bijvoorbeeld bij ziekenhuisvervoer.

Zijn er kosten aan verbonden?

De kosten van het vervoer bedragen € 0,30 per kilometer vanaf de woning van de vervoerder met een minimum van € 2 per rit. Bij langer dan een uur wachten wordt een extra vergoeding voor kopje koffie gevraagd (als dat te krijgen is!) Het verschuldigde bedrag moet men betalen aan de chauffeur. Soms bestaat de mogelijkheid om twee ritten te maken voor brengen en halen zodat wachttijd vermeden kan worden.

In bijzondere gevallen kan een rit gemaakt worden met uw eigen auto.

Als een opdracht door omstandigheden uitloopt zal € 10,– per uur worden berekend.

Voor aanvragen van hulp of voor meer info kunt U op maandagmiddagen terecht op de Inloop in den Heuvel. Maar U kunt mailen naar wlg@gmail.com . U kunt ook bellen met de werkgroep telefoon: 06 41102625

 

Een initiatief van de WLG