Klussendienst van de Werkgroep Leefbaarheid Gerwen

Met de ‘Klussendienst’ biedt WLG de inwoners van Gerwen de mogelijkheid om kleine ongemakken op te lossen. Iedereen maakt het mee dat lampen op een lastige plaats vervangen moeten worden. Of dat de verwarming ontlucht moet worden, elektrische apparaten dienst weigeren, een plant in de tuin gerooid moet worden, kranen lekken of de Tv-kanalen opnieuw moeten worden afgesteld. Natuurlijk kan een specialistisch bedrijf worden benaderd om het probleem op te lossen. Maar dan is vaak geduld nodig, als er al een afspraak gemaakt wordt. Bovendien kunnen de kosten onevenredig hoog zijn i.v.m. voorrijdkosten e.d. Daarom is een klussendienst voor veel mensen een passende oplossing.

Voor wie?

Iedere inwoner van Gerwen die niet zelf of met hulp van eigen netwerk, het betreffende ongemak kan oplossen. Uitgangspunt is dat het door vrijwilligers op te lossen is en dat het geen concurrentie veroorzaakt met bedrijven die zich daarin gespecialiseerd hebben. Bovendien gaat het om werkzaamheden die binnen het bestek van 2 uur gedaan kunnen worden. Periodiek te plannen onderhoudswerkzaamheden horen niet tot dit pakket. De bedoeling is dat de hulpvrager met het oplossen van het probleem weer zelfstandig verder kan.

Hoe werkt het?

Een hulpvrager neemt contact op met WLG. Dat telefonisch of via mail (zie verderop). Elke vrijwillige hulpdienst heeft een coördinator. Die komt kijken naar wat er gebeuren moet en beoordeelt of de taak past binnen het aanbod.

Bij sommige opdrachten kunnen de risico’s groter zijn (bijvoorbeeld werken met lange ladders). In dat geval dienen meer mensen betrokken te zijn, zodat een aparte afspraak gemaakt moet worden. Bij opdrachten die buiten het kader van de gewone werkzaamheden vallen, zal de coördinator zoeken naar andere klussers die bereid zijn extra werkzaamheden te doen.

Zijn er kosten aan verbonden?

Voor een klus dient € 5,– aan de WLG te worden voldaan. Een klus is maximaal 2 uur.

Bij eventuele uitloop door calamiteiten zal € 10,– per uur worden berekend.

De materiaalkosten dienen aan de klusser te worden voorgeschoten en na voltooiing van de klus door middel van rekeningen te worden verrekend.

Voor de gereden kilometers om materiaal te halen mag € 0,19 per km in rekening worden gebracht.

Voor aanvragen van hulp of voor meer info: wlg@gmail.com of het nummer van de werkgroep telefoon: 06 41102625. Maar U kunt op maandagmiddag naar de Inloop in de Heuvel komen.