Gezinsondersteuning door de Werkgroep Leefbaarheid Gerwen

Met de ‘Gezinsondersteuning’ biedt WLG een hulpdienst voor gezinnen in Gerwen die plotseling geconfronteerd worden door ontwrichtende omstandigheden met als gevolg dat het functioneren van een gezin dan blokkeert en er geen netwerk voorhanden is om daar hulp in te bieden. Op diverse terreinen kan zich een dergelijk probleem voordoen.

Bijvoorbeeld bij het a. uitvallen van een ouder door een ongeval, of afwezigheid door plotseling vertrek voor noodsituaties (overlijden van familielid op grotere afstand), of kortstondig uitvallen door ‘epidemische’ ziekte van beide ouders.

Maar ook het b. ontlasten van mantelzorgers is een mogelijkheid, bijvoorbeeld als de mantelzorger een keer op adem wil komen of als er sprake is van familie-verplichtingen (denk aan een verjaardag of een uitvaart)

Tenslotte bestaat er ook nog de mogelijkheid van c. opvoedingsondersteuning bijvoorbeeld bij vragen over de aanpak als kinderen veel huilen en/of niet luisteren, of bij scenes rondom de maaltijden of het naar bed gaan. Directe ondersteuning of hulp bij verwijzing zijn dan mogelijk.

Wat WLG kan bieden

Bijvoorbeeld:

-het zorgdragen voor kinderen naar school, sportvoorziening brengen en halen;

-kort verblijf of onderdak van kinderen elders bij (gedwongen afwezigheid van ouders)

-maaltijdvoorziening, voor kinderen maar ook voor volwassenen die even uitgeschakeld zijn en een structurele oplossing zoeken

-zorg van een mantelzorger overnemen voor een dag(-deel) ter ontlasting

-gesprekken met ouders over opvoedingsvragen of hulp bij doorverwijzing

Voor wie?

De voorziening is bedoeld voor iedere inwoner van Gerwen die niet binnen zijn eigen netwerk een oplossing voor dergelijke omstandigheden kan vinden. Uitgangspunt is dat de inzet van vrijwilligers effect sorteert en dat het geen structurele hulp kan zijn. Doorlopende zorg op de genoemde terreinen kan dus niet geboden worden. Daarvoor is men aangewezen op professionele zorgaanbieders. Het gaat dus om inzet die tijdelijk is of als aanloop naar professionele zorg.

Hoe werkt het?

Een hulpvrager neemt contact op met WLG. Dat kan telefonisch of via mail (zie verderop). Elke vrijwillige hulpdienst heeft een coördinator. Die komt kijken naar wat er gebeuren moet en beoordeelt of de taak past binnen het aanbod. Samen wordt gekeken hoe de mogelijkheden in het netwerk zijn en of er ondersteuning van daaruit georganiseerd kan worden.

Zijn er kosten aan verbonden?

Aan de ondersteuning die vanuit deze dienst geboden wordt, zijn geen kosten verbonden, tenzij er voor het verlenen van de zorg specifieke kosten moeten worden betaald (denk bijvoorbeeld aan bijkomend vervoer)

Voor aanvragen van hulp of voor meer info: wlg@gmail.com of het nummer van de werkgroep telefoon: 06 41102625. Maar U kunt op maandagmiddag naar de Inloop in D’n Heuvel komen.

 

Een initiatief van de WLG