Administratie en Fiscale ondersteuning Werkgroep Leefbaarheid Gerwen

Met deze dienst biedt WLG de inwoners van Gerwen de mogelijkheid om hun administratie te ordenen (bijvoorbeeld na overlijden) of diverse aanvraagformulieren (voor hulp, WMO, AWBZ, overheid, gemeente, woningstichting) enquêtes en belastingopgaven in te vullen.

Veel mensen kunnen zich slechts met moeite eraan zetten of komen niet door formulieren heen omdat er zoveel ambtelijke taal gebruikt wordt. Anderen vergaat daardoor de moed na een afwijzing van een eerste aanvraag terwijl daardoor gebruik maken van voorzieningen in het gedrang komt. In deze voorbeelden kan het pas komen dat er een hulpdienst bestaat die je daarbij helpt en steun biedt bij de uitvoering ervan.

Voor wie?

Iedere inwoner van Gerwen die niet zelf of met hulp van eigen netwerk, de administratie geordend krijgt of (aanvraag-, belasting-) formulieren op de juiste manier ingevuld en verwerkt. Bovendien gaat het om incidentele werkzaamheden die binnen het bestek van 2 uur gedaan kunnen worden. Periodiek te plannen administratieve werkzaamheden horen niet tot dit pakket. Daarvoor is men aangewezen op bedrijven die dat tot hun deskundigheid rekenen. De bedoeling is dat de hulpvrager met het oplossen van het probleem weer zelfstandig verder kan.

Uitgangspunt is dat het door vrijwilligers op te lossen is en dat het geen concurrentie veroorzaakt met professionals en bedrijven.

Hoe werkt het?

Een hulpvrager neemt contact op met WLG. Dat telefonisch of via mail (zie verderop). Elke vrijwillige hulpdienst heeft een coördinator. Die komt kijken en luisteren naar wat er gebeuren moet en beoordeelt of de taak past binnen het aanbod. Hij toetst ook of de opdracht past binnen wet en regelgeving, dan wel dat het de grens van privacy-gevoeligheid niet overschrijdt.

Bij opdrachten die buiten het kader van de gewone werkzaamheden vallen, zal de coördinator zoeken naar andere vrijwilligers of professionals die bereid zijn extra werkzaamheden te doen.

Zijn er kosten aan verbonden?

Voor een belastingopgave dient € 15,– aan WLG te worden voldaan.

Voor andere formulieren e.d. dient € 5,– aan de WLG te worden voldaan, waarbij de tijdslimiet maximaal 2 uur is.

Als een opdracht door omstandigheden uitloopt zal € 10,– per uur worden berekend.

Voor aanvragen van hulp of voor meer info kunt U op maandagmiddagen terecht op de Inloop in den Heuvel. Maar U kunt mailen naar wlg@gmail.com . U kunt ook bellen met de werkgroep telefoon: 06 41102625

 

Een initiatief van de WLG