Organiseren van activiteiten door de Werkgroep Leefbaarheid Gerwen

De Werkgroep organiseert activiteiten voor jong en oud om de sociale betrokkenheid en leefbaarheid in Gerwen te vergroten, het wederzijds vertrouwen en medeverantwoordelijkheid tussen de dorpsbewoners te bevorderen.

Deze activiteiten worden voor alle dorpsbewoners georganiseerd. Iedereen is vrij om hier aan deel te nemen. Bij de keuze van onderwerp of aard van de activiteit wordt gekeken naar zoveel mogelijk diversiteit om ‘voor elk wat wils’ te bieden. Er zijn een aantal activiteiten verbonden aan de Inloop op maandagmiddagen (in D’n Heuvel) en zijn gericht op volwassenen, andere vinden plaats op tijdstippen na schooltijd en betrekken juist kinderen van verschillende leeftijden.

Kosten

Voor zover er kosten aan verbonden zijn, gaat het om kleine tegemoetkomingen in de kosten voor materiaal e.d. Zo worden voor creatieve workshop voor kinderen €6,- in rekening gebracht voor drie middagen. Alle activiteiten worden zo veel mogelijk georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers.

Werkwijze

De activiteiten worden per half jaar door WLG in een schema vastgelegd. Inbreng door dorpsbewoners wordt op prijs gesteld. Iedereen die een idee heeft voor een activiteit is dus van harte uitgenodigd deze mee te organiseren.

Het streven is om een keer per maand een activiteit te organiseren. De activiteiten voor de kinderen worden afgestemd met de brede school Heuvelrijk. Met de school worden soms ook een gezamenlijke activiteiten georganiseerd.

De vorm van organiseren is steeds in ontwikkeling en zal aan de behoefte worden aangepast.

Centrale gedachte achter de activiteiten is: ontmoeten, elkaar kennen en meedoen.

Voor meer info: wlg@gmail.com of bel het nummer van de werkgroep. Telefoon: 06 41102625

 

 

Een initiatief van de WLG