Diensten en Ondersteuning van de Werkgroep Leefbaarheid Gerwen

20130726 WLG logo normaal

Wat Werkgroep Leefbaarheid Gerwen aanbiedt

Werkgroep Leefbaarheid Gerwen (WLG) wil voorbereid zijn op allerlei vragen m.b.t. welzijn en zorg in de (nabije) toekomst. Hier volgt een korte beschrijving van de vrijwillige hulpdiensten die in Gerwen operationeel zijn.

De veranderingen in de maatschappij en de verdwijning van voorzieningen in Gerwen in het bijzonder, waren de aanleiding voor WLG om over zorg en welzijn in de nabije toekomst na te denken. Om een basaal aanbod te kunnen doen zijn de vrijwillige hulpdiensten ontwikkeld.

Met de vrijwillige hulpdiensten wil WLG een ondersteuning bieden aan iedereen in Gerwen die niet binnen zijn eigen netwerk een oplossing vindt voor zaken waar je normaal bij kinderen of familie kan aankloppen.

  1. De ‘Inloop’ in D’n Heuvel is een ontmoetingsplaats voor iedereen en de plaats waar activiteiten, workshops en lezingen plaatsvinden. Ook kan men daar terecht voor hulpvragen die passen in het aanbod van de hulpdiensten.
  2. De ‘Klussendienst’ lost kleine ongemakken van technische aard in en om het huis voor u op. Dat kan gaan om eenvoudige eenmalige herstelwerkzaamheden en tuinklusjes die in enkele uren uit te voeren zijn.
  3. Met de ‘Administratieve en Fiscale ondersteuning’  wordt uw administratie op orde gebracht. Maar ook kunnen belastingformulieren of formulieren van diverse overheidsinstellingen of organisaties worden ingevuld.
  4. Met het ‘Organiseren van activiteiten’ worden diverse activiteiten voor jong en oud georganiseerd om op allerlei manieren de betrokkenheid en sociale samenhang te vergroten. Iedereen die een idee heeft voor een activiteit kan aankloppen en vindt ondersteuning bij de realisatie.
  5. De ‘Vervoersdienst’ voorziet in eenmalig vervoer van mensen die anders niet op een bestemming kunnen komen. Te denken valt aan huisarts, ziekenhuis, boodschappen of familiebezoek.
  6. Met de ‘Gezinsondersteuning’ wordt de nodige hulp geboden om bij plotseling ontwrichtende omstandigheden de continuïteit in het gezin te behouden. Ook mantelzorgers kunnen op deze dienst een beroep doen in geval zij bijvoorbeeld met andere verplichtingen worden geconfronteerd.
  7. De ‘Huiskamer Gerwen’ is een initiatief van de WLG om mantelzorgers één dag per week te ontlasten.

Al deze diensten worden uitgevoerd door vrijwilligers in Gerwen. Het gaat steeds om incidentele hulp! Wie er een beroep op wil doen kan ’s maandags bij de Inloop binnen lopen (13.30 uur tot 16:30 uur in D’n Heuvel) of bellen met 06 41102625.

In het kader van het recente PON-onderzoek (2013-2014) heeft WLG onderzocht wat de Gerwense bevolking aan zorgvoorzieningen gerealiseerd zou willen zien. In januari 2014 zijn de onderzoeksresultaten bekend geworden. 31215 Gerwen in de toekomst zorg of zorgen

Naar de opvattingen van WLG zal de meest haalbare vorm van basale zorg, in combinatie met de hulpdiensten, een redelijk sluitend pakket vormen om lang zelfstandig te kunnen wonen in de eigen leefomgeving.

Een initiatief van de WLG