Tagarchief: Wethouder

Openbare vergadering Dorpsraad Gerwen 19 juli 2016

Woningbouw in Gerwen

De Dorpsraad Gerwen organiseert op dinsdagavond 19 juli 2016 weer een openbare vergadering voor alle inwoners en andere geïnteresseerden in het dorpshuis d’n Heuvel in Gerwen. Het belangrijkste onderwerp is de nieuwbouw van woningen in Gerwen. Op 7 juli wordt het grondexploitatieplan in de Nuenense gemeenteraad behandeld. Als dat goedgekeurd wordt, dan kunnen er nieuwe huizen in Gerwen gebouwd worden. Binnen het plan Gerwen ZO zullen een zestigtal huizen worden gerealiseerd, variërend van starterswoningen tot vrijstaande koophuizen. De verkoper en ontwikkelaar van dit plan is Gerwen ZO bv.

Tijdens onze openbare dorpsraadsvergadering op 19 juli zullen Harry van Lieshout van bouwbedrijf van Santvoort uit Veldhoven en een vertegenwoordiger van de gemeente hun plannen met ons delen. Ook zal worden bekend gemaakt hoe men in aanmerking kan komen voor een van deze woningen. Om 20:00 uur gaat de dorpsraadsvergadering beginnen en staat de koffie klaar, graag tot dan!

Namens De Dorpsraad Gerwen, Rob Appelhof.

P.S. De eerder in de Rond de Linde en De Nuenense Krant gepubliceerde datum van de openbare vergadering is niet correct!

De agendapunten van deze vergadering kunt u HIER nalezen.

 

 

NOTULEN OPENBARE VERGADERING 23 FEBRUARI 2016 BESCHIKBAAR

De notulen van de laatste openbare vergadering van de Dorpsraad kunt u HIER nalezen.

Tijdens deze vergadering werd onder andere aandacht besteed aan de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Gerwen.

Tevens gaf wethouder Martien Jansen een toelichting op de toekomstplannen voor de bereikbaarheid en ontsluiting van Gerwen, als plaatvervanging van ‘De Ruit’. De hierbij gegeven presentatie kunt u HIER nog eens bekijken.

Openbare vergadering Dorpsraad Gerwen 23 februari 2016

Soort:                  Openbare vergadering

Datum:                dinsdag 23 februari 2016

Locatie:               SSCA `Den  Heuvel`,  Heuvel 11 te Gerwen

Aanvang:            20.00 uur

AGENDAPUNTEN

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststelling agenda
 3. Notulen vergadering 15 september 2015
 4. Digitaal dorpsplein (Hans Wouters) o.a. glasvezel buitengebied
 5. Werkgroep Leefbaarheid Gerwen (Kees van de Sande)
 6. Afval clusteren
 7. Gastspreker: Wethouder Martien Jansen

Presentatie: plannen m.b.t. bereikbaarheid Z.O. Brabant (alternatief voor de Ruit). Verdere onderwerpen: bouwen in Gerwen en groenvoorziening in Gerwen

 1. Vragen ‘half uurtje’ (vragen via e-mail dorpsraadgerwen@gmail.com indienen)
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

OPENBARE VERGADERING DORPSRAAD GERWEN 15 SEPTEMBER 2015

Soort:                   Openbare vergadering
Datum:                dinsdag 15 september 2015
Locatie:               SSCA `Den Heuvel`, Heuvel 11 te Gerwen
Aanvang:            20.00 uur

AGENDAPUNTEN

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststelling agenda
 3. Notulen vergadering 31 maart 2015
 4. Werkgroep Leefbaarheid Gerwen (Kees van de Sande)
 5. Stand van zaken uitbreidingsplannen Gerwen (Ton Tenback, Martien Jansen)
 6. Fietspad Dungense Kant
 7. Afval clusteren
 8. Snelheidsmeter
 9. Verplaatsen speelplekje Wout vd Waterlaan/Jan Dekkerslaan (achter kerkhof) richting Dora Ebbenhof
 10. Gastsprekers: BOA’s
 11. Open agendapunt
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Toelichting agendapunt 5:

De woningbouwplannen in Gerwen Zuidoost (voorheen: Kerkakkers) zijn voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dat gebeurt vanwege de moeizame onderhandelingen tussen de gemeente Nuenen en woningcorporatie Helpt Elkander over hernieuwde prestatieafspraken.
Wethouder Martien Jansen zal een toelichting geven betreffende de redenen van dit uitstel.

Toelichting agendapunt 10:

De heren J. van Rooij en A. van Genugten zullen toelichten wat het werk van de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) voor de gemeente Nuenen inhoudt.

De notulen van de laatste vergadering (31 maart 2015) zijn HIER na te lezen.

Openbare vergadering Dorpsraad Gerwen 31 maart 2015

Soort:                  Openbare vergadering

Datum:                dinsdag 31 maart 2015

Locatie:               SSCA `Den  Heuvel`,  Heuvel 11 te Gerwen

Aanvang:            20.00 uur

AGENDAPUNTEN

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststelling agenda
 3. Notulen vergadering 28 oktober 2014
 4. Mededelingen dagelijks bestuur
 5. Digitaal dorpsplein (Hans Wouters)
 6. Werkgroep Leefbaarheid Gerwen (Kees van de Sande)
 7. Stand van zaken uitbreidingsplannen Gerwen (Ton Tenback)
 8. Gastspreker Wijkagent Henk Verdonschot
 9. Centrum Maatschappelijke Deelname (zorg 2015) evaluatie (Wethouder Martien Jansen)
 10. Open agendapunt
 11. Rondvraag
 12. Sluiting