Tag archieven: oppi

In memoriam: Jack Adams

Het plotse overlijden van Jack op 20 april jl. bracht ons verbijstering en ongeloof. We verliezen in Gerwen een buitengewoon plezierig persoon, die bovenal bereid was om zich, met zijn deskundigheid en vele kwaliteiten, overal voor in te zetten. Namens de Werkgroep Leefbaarheid Gerwen (WLG) en de dorpsraad willen we proberen te beschrijven wat Jack voor de WLG en voor Gerwen betekende.

Jack was onze webmaster van deze website ‘Digitaal Dorpsplein Gerwen’ en tevens van de site ‘de grote Ronde van Gerwen’. Met zijn digitale kennis en ICT-‘know how’ verleende Jack naast de ontwikkeling van het Seniorenweb, mede computer-ondersteuning en hulp in het dorp zelf, om mensen wegwijs te maken met de lastige elektronische overheid. ‘Digisterker’ heet dat, waarbij je zelfstandig gebruik leert maken van de elektronische dienstverlening van o.a. gemeente en overheid. Ook was hij lid van de ledenraad van ons digitale netwerk, ‘Coöperatie OnsNet Nuenen’.

Op gemeenteniveau ontwikkelde Jack samen met SIMAC ondersteunende software voor mantelzorgers, nl. ‘Shared Care’; een belangrijk hulpmiddel ter ondersteuning van zelfregie, zelfredzaamheid en samenredzaamheid. Een programma waar je als mantelzorger gemakkelijker de zorg kunt afstemmen en met anderen kunt delen.

Jack was ook de grondlegger van de OPPI-app; OPPI werd ontwikkeld in opdracht van de provincie Noord-Brabant en de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant. Het is een online- instrument waarmee de dorpsraad of een vereniging, op eenvoudige wijze, de mening kan peilen van zijn of haar achterban. Dorpsraad Gerwen was één van de 4 dorpsraden die de OPPI-app van Jack mocht uittesten.

In ons dorp was Jack tevens vrijwillig ouderenadviseur, een ondersteuning voor ouderen die nog zelfstandig wonen en ook zelfstandig willen blijven wonen (alleen of met hun partner). Jack was voor hen en mede voor de naaste omgeving van deze ouderen, de vertrouwenspersoon.

Ik noem verder nog de ondersteuning die Jack samen met de WLG gaf bij Bloem en Tuin, ook zijn ondersteuning als verkeersregelaar en zijn bereidheid mee te doen bij de zwerfafval-ophaalactie op de ‘André vd Maat-dag’ in Gerwen.

We vergeten vast nog heel veel dingen waar Jack aan bijgedragen heeft om de leefbaarheid in Gerwen te helpen vergroten. We konden altijd een beroep op hem doen. Zelden een nee, zeer punctueel, contentieus, met brede maatschappelijke belangstelling, een kritische toon en eigen mening. Met wijsheid en rust, steeds opgewekt en altijd met een glimlach. Jack we zijn je dankbaar, zullen je niet vergeten en ten zeerste missen. Echtgenote Margé, dochter Laura en verdere familie heel veel sterkte met dit plotse enorme verlies!

Bestuur WLG en Dorpsraad Gerwen

de dorpsraad van Gerwen is altijd erg benieuwd naar uw mening

Beste dorpsgenoot,

De dorpsraad is altijd erg benieuwd naar uw mening! Daarvoor hebben we nu een heel mooi nieuw middel ontwikkeld waarmee u snel en eenvoudig uw mening kunt geven:  OPPI.

Hoe werkt het?
In OPPI worden een aantal korte stellingen getoond waarover we graag uw mening willen weten. Door de stelling te verslepen of te swipen geeft u eenvoudig uw mening: naar rechts als u het eens bent met de stelling, en naar links als u het oneens bent. HeOPPI-1eft u geen mening, dan  kunt u dat bovenaan  aangeven. En als u de vraag wilt overslaan en dus later wilt beantwoorden klikt u op “overslaan”.

Testfase

OPPI is nog in ontwikkeling en dorpsraad Gerwen is één van de 4 dorpsraden die de OPPI-app helpen uittesten *). Tot 1 maart kunnen verbeterpunten nog worden aangepast. Daarna kunnen alle dorpsraden in Brabant gebruik gaan maken van OPPI. Als het goed bevalt, zal ook dorpsraad Gerwen in de toekomst vaker gebruik gaan maken van OPPI.

Als u eenmaal bent aangemeld krijgt u vanzelf een mailtje van de dorpsraad zodra er nieuwe stellingen zijn geplaatst. Wilt u dan niet meer meedoen, dan kunt u dat eenvoudig aangeven met de afmeldknop.

Doet u ook mee?

Wij hopen dat u wilt meedoen en dat u zich aanmeldt bij OPPI. Nadat u zich heeft aangemeld krijgt u een mailtje met uw wachtwoord. Daarmee kunt u inloggen met uw smartphone, tablet, laptop of computer, en de stellingen van de dorpsraad beantwoorden. Mocht u bij de aanmelding of bij het invullen van de stellingen problemen ervaren, neemt u dan even contact met ons op.
Aanmelden kan via deze link.
Stuur deze mail door naar andere dorpsbewoners of deel OPPI via facebook, want hoe meer mensen meedoen, hoe beter we de mening van alle bewoners in beeld kunnen krijgen! En hoe leefbaarder wij ons dorp kunnen maken!

Tot OPPI!

Met vriendelijke groet, De dorpsraad Gerwen

Contact met de dorpsraad Gerwen kan via e-mail dorpsraadgerwen@gmail.com

Tijdens de testfase kunt u met opmerkingen en vragen over OPPI terecht bij digitaaldorpspleingerwen@gmail.com 

*)  OPPI wordt ontwikkeld door het PON en Thunderbuild in opdracht van de provincie Noord-Brabant en de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant (VKKNB). OPPI wordt nu door de dorpsraden Wagenberg, Chaam en Gerwen en de VKKNB getest.