Tag archieven: Gerwen

Openbare vergadering Dorpsraad Gerwen 15 november 2016 – BIJEENKOMST WONINGBOUW GERWEN ZO BV

De Dorpsraad Gerwen houdt dinsdagavond 15 november a.s. om 20.00 uur een bijeenkomst waarin het bouwen in Gerwen aan Ter Warden centraal staat. Dit is een vervolg op de eerdere bijeenkomst van 19 juli.

GerwenZO BV zal op deze avond uitleggen wat de stand van zaken momenteel is.

Iedereen die geïnteresseerd is in het bouwen in Gerwen en natuurlijk diegenen die ingeschreven hebben voor dit bouwproject zijn van harte welkom in de voetbalkantine van R.K.G.S.V., De Polder 1 te Gerwen.

Tot 15 november 2016!

Meer informatie omtrent dit project is terug te vinden op  www.gerwenzo.nl

Gerwen Live

Na een succesvol jaar achter de rug te hebben, kon een 2e editie natuurlijk niet lang uitblijven. Deze editie wordt wederom georganiseerd door Punt & L, in samenwerking met C.V. De Narre-Kappen en JVD Sound.
Op vrijdag 18 november is het dan zo ver, Gerwen Live.
Zowel jong en oud kan weer gaan genieten van dit muziekspektakel en zoals beloofd zal het dak er zeker weer af gaan in de feesttent in Gerwen.
Dit jaar gaan we dat doen samen met Dansado & De Feestneger, De Blitz, Venice Rombouts, Evi Schuts en Punt & L.
De presentatie is dit jaar in handen van Riene Huibers, oud Prinses Colori van Nederwetten.
Dus heb je zin in een feestje? Wacht dan niet te lang met kaartjes kopen want vol is vol.
De deuren gaan om 19.00 uur open en dan start de 2e editie van Gerwen Live met WanneDj.
De verkoop punten zijn: Cafetaria Heuvelplein te Gerwen, Café De Stam te Gerwen, de Kantine van RKGSV en BodyBrand te Nuenen.

Bouwnieuws Project Gerwen ZO

Op 19 juli jl. zijn aan de inwoners van Gerwen en andere belangstellenden de bouwplannen van Gerwen ZO gepresenteerd.

Voor de ontwikkeling van Gerwen ZO is een enquête samengesteld. Het invullen van de enquête is geheel vrijblijvend en bedoeld om ons inzicht te geven in de wensen van kandidaten, omwonenden en belanghebbenden.

Deze enquête kunt u hier bekijken.

De ingevulde enquête kan worden ingevuld en uiterlijk op 15 augustus 2016 worden ingediend via e-mail (info@gerwenzo.nl) of per post aan Van Santvoort Projektontwikkeling bv – De Plank 93 – 5504 EE Veldhoven.

LET OP: INSCHRIJVINGEN ZULLEN WORDEN GECONTROLEERD EN ONTDUBBELD. DIT FORMULIER HEEFT GEEN EFFECT OP DE UITEINDELIJKE TOEWIJZING VAN EEN WONING. TWEE FOMULIEREN INDIENEN HEEFT DUS GEEN ZIN. HET SYSTEEM VAN WONINGTOEWIJZING ZAL GEBASEERD WORDEN OP DE LANGST INGESCHREVEN KANDIDAAT.

Meer info kunt u binnenkort op www.gerwenzo.nl vinden.

Openbare vergadering Dorpsraad Gerwen 19 juli 2016

Woningbouw in Gerwen

De Dorpsraad Gerwen organiseert op dinsdagavond 19 juli 2016 weer een openbare vergadering voor alle inwoners en andere geïnteresseerden in het dorpshuis d’n Heuvel in Gerwen. Het belangrijkste onderwerp is de nieuwbouw van woningen in Gerwen. Op 7 juli wordt het grondexploitatieplan in de Nuenense gemeenteraad behandeld. Als dat goedgekeurd wordt, dan kunnen er nieuwe huizen in Gerwen gebouwd worden. Binnen het plan Gerwen ZO zullen een zestigtal huizen worden gerealiseerd, variërend van starterswoningen tot vrijstaande koophuizen. De verkoper en ontwikkelaar van dit plan is Gerwen ZO bv.

Tijdens onze openbare dorpsraadsvergadering op 19 juli zullen Harry van Lieshout van bouwbedrijf van Santvoort uit Veldhoven en een vertegenwoordiger van de gemeente hun plannen met ons delen. Ook zal worden bekend gemaakt hoe men in aanmerking kan komen voor een van deze woningen. Om 20:00 uur gaat de dorpsraadsvergadering beginnen en staat de koffie klaar, graag tot dan!

Namens De Dorpsraad Gerwen, Rob Appelhof.

P.S. De eerder in de Rond de Linde en De Nuenense Krant gepubliceerde datum van de openbare vergadering is niet correct!

De agendapunten van deze vergadering kunt u HIER nalezen.

 

 

Openbare vergadering Dorpsraad Gerwen 23 februari 2016

Soort:                  Openbare vergadering

Datum:                dinsdag 23 februari 2016

Locatie:               SSCA `Den  Heuvel`,  Heuvel 11 te Gerwen

Aanvang:            20.00 uur

AGENDAPUNTEN

  1. Opening door de voorzitter
  2. Vaststelling agenda
  3. Notulen vergadering 15 september 2015
  4. Digitaal dorpsplein (Hans Wouters) o.a. glasvezel buitengebied
  5. Werkgroep Leefbaarheid Gerwen (Kees van de Sande)
  6. Afval clusteren
  7. Gastspreker: Wethouder Martien Jansen

Presentatie: plannen m.b.t. bereikbaarheid Z.O. Brabant (alternatief voor de Ruit). Verdere onderwerpen: bouwen in Gerwen en groenvoorziening in Gerwen

  1. Vragen ‘half uurtje’ (vragen via e-mail dorpsraadgerwen@gmail.com indienen)
  2. Rondvraag
  3. Sluiting

Renovatie/herinrichting De Bogerd en Laar

Onlangs is de herinrichting van de Bogerd gerealiseerd en alles is naar wens van de bewoners verlopen, alleen het “buurtbenske” ontbreekt nog.

De renovatie  van het Laar is nog in volle gang en door inspanning van de Dorpsraad wordt ook het trottoir opgeknapt. Voor een grote renovatie hiervan was namelijk geen geld en kon ook niet gerealiseerd worden tenzij (ooit later) enkele grote oude eiken gerooid zou worden. De Dorpsraad heeft aan de gemeente voorgesteld 5 oude eiken toch direct te vervangen door jongere aanplant. Samen met de gemeente werd een brief voor alle omwonenden opgesteld met daarin een duidelijke uitleg waarom de oude eiken gerooid moesten worden. Deze brieven werden met een persoonlijke toelichting afgegeven zodat de bewoners tegelijk toestemming voor het plan konden geven. Enkele bewoners moesten nog flink overreden worden om alsnog hun toestemming te verkrijgen.

Spijt hoeven ze hiervan niet te krijgen want het Laar ligt er inmiddels dankzij de mooie bestratingsmachine weer prima bij! In korte tijd, zonder ellenlange discussies en met veel goede wil is er accuraat gehandeld mede dankzij de prima medewerking van de gemeente. Dorpsraad Gerwen dankt de gemeente voor de uitstekende ambtelijke ondersteuning. In de toekomst zou het misschien handig kunnen zijn om de Dorpsraad en ook direct betrokkenen (omwonenden) eerder te betrekken bij dergelijke grote onderhoudsbeurten.