Tag archieven: Gerwen

Whatsapp groepen Gerwen

!!! Oproep !!!

Zouden de beheerders van de Whatsapp groepen voor straten en wijken in Gerwen zich kunnen melden? De gemeente Nuenen heeft op dit moment geen totaaloverzicht van straten/wijken waarin een Whatsapp groep actief is. De lijst met Whatsapp groepen wordt via de gemeente gedeeld met de politie, wat de veiligheid ten goede komt.
Beheerders kunnen hun straat/wijk Whatsapp groep melden via het mail adres van de dorpsraad: dorpsraadgerwen@gmail.com.
De dorpsraad zorgt er dan voor dat de groepen op het overzicht van de gemeente terechtkomen. De beheerder die zich meldt krijgt dan via de gemeente per woning een Whatsapp stikker.

Verkiezingen Dorpsraad 21 maart 2018

OPROEP AAN ALLE GERWENAREN !

Bent U die enthousiaste man of vrouw uit Gerwen die voor de belangen van de leefbaarheid in Gerwen wil opkomen?

De Dorpsraad Gerwen heeft zich in de afgelopen tien jaar o.a. hard gemaakt voor de volgende belangen en meegewerkt aan de totstandkoming van:

 • Verbouwing Brede School Heuvelrijk
 • Realisatie bushalte Kerkakkers
 • Aanpak Entree Gerwenseweg
 • Inrichting Openbaar groen
 • Herinrichting Tip
 • Bouwen in Gerwen
 • Communicatie tussen bewoners en bestuur Nuenen
 • Andre van der Maat dag (opschonen Gerwen van zwerfafval)
 • Bemiddeling AED voor punten in Gerwen
 • Opkomen voor buitengebied en natuur in Gerwen
 • Bemiddeling bij verbouwing Huysven richting gemeente en zorgdragen voor voetpad naar ´t Huijsven
 • Algemene Veiligheid in Gerwen
 • Veiligstellen Dorpsfeest Gerwen (subsidie)
 • Advisering clustering ophalen huisvuil

Plannen in voorbereiding:

 • Dagopvang om mantelzorgers enigszins te ontlasten
 • Aanpassing van het M.F.A. gebouw D’n Heuvel B.V. voor een beter multifunctioneel gebruik

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats, tegelijkertijd kunt u uw stem uitbrengen voor de Dorpsraad.

Enkele leden stellen zich na 10 of 4 jaar actief te zijn geweest, niet meer herkiesbaar; De dorpsraad is op zoek naar kandidaten voor de kieslijst in maart 2018!

Er hebben zich al een aantal enthousiaste Gerwenaren aangemeld, maar we kunnen er nog meer gebruiken! Dan valt er immers ook te kiezen!

Voor uitgebreide informatie kunt u terecht bij Jan Bekkers: bekkers.jmm@gmail.com en bij Ton Tenback: a.tenback@onsnet.nu

Zij nemen dan contact met u op voor een eventuele afspraak.

Wilt u op de kandidatenlijst, stuur dan een mail vóór 12 januari naar de secretaris van de Dorpsraad Gerwen Anja van Berlo; anjavanberlo645@gmail.com

 

Openbare vergadering Dorpsraad Gerwen dinsdag 24 oktober 2017

Op 24 oktober houdt de Dorpsraad weer een openbare vergadering in SSCA D’n Heuvel op de Heuvel 11 te Gerwen. Aanvang van deze vergadering is om 20.00 uur.

Agendapunten:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststelling agenda
 3. Werkgroep Leefbaarheid Gerwen (Kees van de Sande)
 4. Gastspreker Elma van Keulen; Groenbak Gerwen; succes en nadelen locatie
 5. Vragen ‘half uurtje’ (via website digitaal-dorpsplein-gerwen.nl aanvraag indienen)
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

De notulen van de openbare vergadering van 18 april 2017 kunt u HIER nalezen.

OPENBARE VERGADERING DORPSRAAD GERWEN DINSDAG 18 APRIL 2017

Op 18 april houdt de Dorpsraad weer een openbare vergadering in SSCA D’n Heuvel op de Heuvel 11 te Gerwen. Aanvang van deze vergadering is om 20.00 uur.

Agendapunten:

 1. Opening voorzitter.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Notulen vergadering 31 januari 2017
 4. Stand van zaken bouwplan Gerwen ZO;  spreker Harry van Lieshout.
 5. Werkgroep Leefbaar Gerwen; Voorbereiding mantelzorgondersteuning.
 6. Stand van zaken inzake advies van dorpsraad aan B en W  betreffende  huisvesting  statushouders.
 7. Stand van zaken buurtbus Gerwen.
 8. Vragenhalfuurtje ( via website www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl) aanvraag indienen.
 9. Rondvraag
 10. Sluiting.

PMD inzameling

PMD is een afkorting voor Plastic verpakkingen (zoals plastic flessen, flacons, folies en zakken), Metalen verpakkingen (zoals drinkblikjes, conservenblikken en deksels) en Drankenkartons (zoals van sappen en zuivel).

Iedere woensdag haalt de gemeente Nuenen PMD bij u op! Een hoge service. Helaas zien we op verschillende adressen de zakken veel te vroeg buiten hangen. Dat is jammer en niet nodig in ons mooie Gerwen. Hang het daarom pas op dinsdagavond of woensdagmorgen vroeg buiten!

Voor alle duidelijkheid, PMD is alleen verpakkingsmateriaal dus geen tempex en hard plastic, denk hierbij aan een emmer, wasmand of krat! Dat laat de inzamelaar ook staan, omdat de gemeente Nuenen een boete krijgt als het PMD vervuild is. Dat kan overigens wel gratis naar de milieustraat Nuenen.

Gerwenaar Piet Rooijakkers bij Wielercafé in de Stam

Wim Daniëls geeft inkijk in het wielrennen van toen en nu....(fotoCees van Keulen) 
Wim Daniëls geeft inkijk in het wielrennen van toen en nu….(fotoCees van Keulen)

Piet Rooijakkers is één van de drie gasten bij het Wielercafé in café de Stam in Gerwen. Dinsdag 29 november is dit eerste NWV-Wielercafé met als gasten Henrie Maatje en Niels Verbruggen, beiden uit Nuenen en met Piet Rooijakkers, de eerste profrenner uit onze gemeente en ook de eerste inwoner van Nuenen c.a. die in de Tour de France startte. De toegang is gratis en belangstellenden zijn welkom.   

Met Jan Peeters en Wim Daniëls

Het wielercafé wordt georganiseerd door de Nuenense Wielervrienden (NWV) met als gespreksleider de bekende wielerspeaker Jan Peeters. Taalvirtuoos Wim Daniëls zal een inkijk geven in het wielrennen van toen en nu. Hij won als adspirant in 1970 de Ronde van Gerwen en is dus ervaringsdeskundige als wielrenner. Hij volgt het wielrennen nog steeds op de voet.
Piet Rooijakkers (1980) wielrende al bij de jeugd. Hij was de eerste profrenner (van 2006-2010 bij Skil-Shimano) en eerste Tourrenner uit onze gemeente en is nu teammanager bij de Baby-Dump Cyclingploeg. Henrie Maatje uit Nuenen was als wegrenner bij de Nederlandse Wielerbond (NWB) een vaste podiumklant in de jaren 80 en 90. En de jonge Niels Verbruggen is de Nuenense belofte bij het veldrijden. Hij steekt pas sinds kort zijn neus aan het venster bij de zwaarste discipline bij het wielrennen, het veldrijden. Niels werd onlangs tweede bij het regionaal kampioenschap veldrijden.
Jan Peeters en Wim Daniëls staan garant voor mooie verhalen en gezelligheid. Het Wielercafé is in café de Stam in Gerwen, begint dinsdagavond 29 november om acht uur, toegang gratis.

Gerwenaar Piet Rooijakkers is manager van de wielerploeg BABY-DUMP…. (foto Cees van Keulen)
Gerwenaar Piet Rooijakkers is manager van de wielerploeg BABY-DUMP…. (foto Cees van Keulen)
Piet Rooijakkers uit Gerwen (knielend midden voor) was van 2006-2010 profrenner bij Skil-Shimano…(foto Cees van Keulen) 
Piet Rooijakkers uit Gerwen (knielend midden voor) was van 2006-2010 profrenner bij Skil-Shimano…(foto Cees van Keulen)

Standpunt Dorpsraad Gerwen ten aanzien van de bestuurlijke toekomst van Nuenen c.a.

Bij de afwegingen om te komen tot een standpunt hebben we vastgesteld dat vanuit de Dorpsraad twee invalshoeken belangrijk zijn.

 1. Wat vinden de Gerwenaren ervan.
 2. Hoe kan de Dorpsraad Gerwen het best functioneren.

Ad 1. Gerwen is een dorp op toch enige afstand van Eindhoven en de Gerwenaren willen het dorpse karakter behouden. Emotioneel gezien voelt men weinig voor aansluiting bij Eindhoven. De Gerwenaren hebben vertrouwen in de Dorpsraad en voelen zich verbonden met Nuenen en Nederwetten.

Ad 2. De Dorpsraad is in de huidige zittingsperiode tevreden over de samenwerking met het ambtenarenkorps en Burgemeester en Wethouders. Wat heel duidelijk is geworden in onze contacten met de gemeente is dat het ambtenarenkorps ternauwernood haar taken kan uitvoeren t.g.v. de uitbreiding van haar takenpakket. Ook is de Dorpsraad van mening dat de Gemeenteraad niet optimaal kan functioneren met de huidige zetelverdeling  en er derhalve op korte termijn op het bestuurlijk vlak iets moet veranderen.

Op basis van bovenstaande argumenten heeft de Dorpsraad het volgende standpunt ingenomen:

De Dorpsraad stelt voor om te onderzoeken in welke vorm een samenwerking  met Mierlo Geldrop en/of Son en Breugel is te realiseren.