Tag archieven: Gemeente

Samen in gesprek over de warmtetransitie in Gerwen

Namens de gemeente Nuenen:

Herken jij deze plekken in Gerwen en Nuenen-Oost (Noord)? Op zaterdag 10 juli bezoekt de gemeente deze locaties in de middag om met inwoners in gesprek te gaan over de warmtetransitie in Nuenen.

Mét een verkoelende verrassing.

Woon jij in deze buurten en wil jij meepraten? Kom dan langs op een van deze plekken. Zo brengen we de energietransitie samen in stroomversnelling!

De gemeente zal de locaties ongeveer op onderstaande tijden bezoeken:

 • Locatie 1 Nuenen-Oost (Noord) – 11.45 uur
 • Locatie 2 Nuenen-Oost (Noord) – 12.45 uur
 • Locatie 3 Gerwen – 13.45 uur
 • Locatie 4 Gerwen – 15.00 uur
 • Locatie 5 Gerwen – 16.00 uur

Bladkorven – gebruik met mate!

HERINNERING

De stortplaatsen voor groenafval (bladkorven) in Gerwen zijn bedoeld voor particulieren uit ons dorp, die daar een kruiwagentje tuinafval kunnen legen. Het is een extra service van de gemeente zodat je hier niet helemaal voor naar de milieustraat hoeft te rijden.
Het is dus niet de bedoeling dat je hier je volle aanhanger gaat legen, zoals het ook niet de bedoeling is dat hier hele boomstronken in gestort worden.
Dit komt helaas (soms) wel  voor en leidt tot overvolle korven. Dit levert overlast op voor de buurt, het ziet er rommelig uit en jaagt de gemeente op kosten. De gemeente heeft aangegeven dat de korven zullen worden weggehaald als er teveel overlast is, want natuurlijk erg jammer is voor de mensen die er wel met mate gebruik van maken.

Probeer hier met z’n allen rekening mee te houden aub.

 

Whatsapp groepen Gerwen

!!! Oproep !!!

Zouden de beheerders van de Whatsapp groepen voor straten en wijken in Gerwen zich kunnen melden? De gemeente Nuenen heeft op dit moment geen totaaloverzicht van straten/wijken waarin een Whatsapp groep actief is. De lijst met Whatsapp groepen wordt via de gemeente gedeeld met de politie, wat de veiligheid ten goede komt.
Beheerders kunnen hun straat/wijk Whatsapp groep melden via het mail adres van de dorpsraad: dorpsraadgerwen@gmail.com.
De dorpsraad zorgt er dan voor dat de groepen op het overzicht van de gemeente terechtkomen. De beheerder die zich meldt krijgt dan via de gemeente per woning een Whatsapp stikker.

Openbare vergadering Dorpsraad Gerwen dinsdag 24 oktober 2017

Op 24 oktober houdt de Dorpsraad weer een openbare vergadering in SSCA D’n Heuvel op de Heuvel 11 te Gerwen. Aanvang van deze vergadering is om 20.00 uur.

Agendapunten:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststelling agenda
 3. Werkgroep Leefbaarheid Gerwen (Kees van de Sande)
 4. Gastspreker Elma van Keulen; Groenbak Gerwen; succes en nadelen locatie
 5. Vragen ‘half uurtje’ (via website digitaal-dorpsplein-gerwen.nl aanvraag indienen)
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

De notulen van de openbare vergadering van 18 april 2017 kunt u HIER nalezen.

OPENBARE VERGADERING DORPSRAAD GERWEN DINSDAG 31 JANUARI 2017

De Dorpsraad Gerwen houdt dinsdagavond 31 januari a.s. om 20.00 uur een openbare vergadering.

Diverse onderwerpen komen weer aan bod, waaronder een presentatie door Elma van Keulen betreffende het afvalbeleid in de Gemeente Nuenen. Ze zal eerst een algemeen kort verhaal  houden over afval. Verder wat is er in het College hierover besloten, waar willen we naartoe en welke maatregelen hebben we genomen. De huidige inzameling, de gratis brenghoek op de Milieustraat, wat is PMD en waar gaat het naartoe?

Ook staat de busverbindingen door de kern van Gerwen op de agenda.

Natuurlijk mag het vragen ‘half uurtje” niet ontbreken; u kunt uw aanvraag hiervoor indienen via e-mail (dorpsraadgerwen@gmail.com).

 We heten graag  iedereen van harte welkom in Gemeenschapshuis D’n Heuvel, Heuvel 11 te Gerwen.

Tot 31 januari 2017!

P.S.  De agenda van deze vergadering kunt u HIER alvast inzien.

Standpunt Dorpsraad Gerwen ten aanzien van de bestuurlijke toekomst van Nuenen c.a.

Bij de afwegingen om te komen tot een standpunt hebben we vastgesteld dat vanuit de Dorpsraad twee invalshoeken belangrijk zijn.

 1. Wat vinden de Gerwenaren ervan.
 2. Hoe kan de Dorpsraad Gerwen het best functioneren.

Ad 1. Gerwen is een dorp op toch enige afstand van Eindhoven en de Gerwenaren willen het dorpse karakter behouden. Emotioneel gezien voelt men weinig voor aansluiting bij Eindhoven. De Gerwenaren hebben vertrouwen in de Dorpsraad en voelen zich verbonden met Nuenen en Nederwetten.

Ad 2. De Dorpsraad is in de huidige zittingsperiode tevreden over de samenwerking met het ambtenarenkorps en Burgemeester en Wethouders. Wat heel duidelijk is geworden in onze contacten met de gemeente is dat het ambtenarenkorps ternauwernood haar taken kan uitvoeren t.g.v. de uitbreiding van haar takenpakket. Ook is de Dorpsraad van mening dat de Gemeenteraad niet optimaal kan functioneren met de huidige zetelverdeling  en er derhalve op korte termijn op het bestuurlijk vlak iets moet veranderen.

Op basis van bovenstaande argumenten heeft de Dorpsraad het volgende standpunt ingenomen:

De Dorpsraad stelt voor om te onderzoeken in welke vorm een samenwerking  met Mierlo Geldrop en/of Son en Breugel is te realiseren.