Voorlichting 9 april ontwerp herindeling Nuenen c.a. – Eindhoven

Op maandagavond 9 april 2018 wordt door de Provincie Noord-Brabant in D’n Heuvel, Heuvel 11 in Gerwen voorlichting gegeven betreffende het herindelingsontwerp Nuenen c.a.- Eindhoven . Deze bijeenkomst is  bedoeld voor inwoners uit Gerwen.

Het programma van deze avond is:

Het programma ziet er als volgt uit:
19.00 – 19.30 uur ontvangst bewoners
19.30 – 20.30 uur toelichting op het proces samenvoeging gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven door gedeputeerde Anne-Marie Spierings ruimte voor vragen en delen opvattingen
20.30 – 20.45 uur pauze
20.45 – 21.45 uur gelegenheid om input te leveren voor
herindelingsontwerp
22.00 uur afsluiting informatiebijeenkomst en nazit
U kunt zich aanmelden via www.brabant.nl/herindelingsontwerpnuenen.

De volledige uitnodiging kunt u hier nalezen.