Verkiezingen Dorpsraad 21 maart 2018

OPROEP AAN ALLE GERWENAREN !

Bent U die enthousiaste man of vrouw uit Gerwen die voor de belangen van de leefbaarheid in Gerwen wil opkomen?

De Dorpsraad Gerwen heeft zich in de afgelopen tien jaar o.a. hard gemaakt voor de volgende belangen en meegewerkt aan de totstandkoming van:

 • Verbouwing Brede School Heuvelrijk
 • Realisatie bushalte Kerkakkers
 • Aanpak Entree Gerwenseweg
 • Inrichting Openbaar groen
 • Herinrichting Tip
 • Bouwen in Gerwen
 • Communicatie tussen bewoners en bestuur Nuenen
 • Andre van der Maat dag (opschonen Gerwen van zwerfafval)
 • Bemiddeling AED voor punten in Gerwen
 • Opkomen voor buitengebied en natuur in Gerwen
 • Bemiddeling bij verbouwing Huysven richting gemeente en zorgdragen voor voetpad naar ´t Huijsven
 • Algemene Veiligheid in Gerwen
 • Veiligstellen Dorpsfeest Gerwen (subsidie)
 • Advisering clustering ophalen huisvuil

Plannen in voorbereiding:

 • Dagopvang om mantelzorgers enigszins te ontlasten
 • Aanpassing van het M.F.A. gebouw D’n Heuvel B.V. voor een beter multifunctioneel gebruik

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats, tegelijkertijd kunt u uw stem uitbrengen voor de Dorpsraad.

Enkele leden stellen zich na 10 of 4 jaar actief te zijn geweest, niet meer herkiesbaar; De dorpsraad is op zoek naar kandidaten voor de kieslijst in maart 2018!

Er hebben zich al een aantal enthousiaste Gerwenaren aangemeld, maar we kunnen er nog meer gebruiken! Dan valt er immers ook te kiezen!

Voor uitgebreide informatie kunt u terecht bij Jan Bekkers: bekkers.jmm@gmail.com en bij Ton Tenback: a.tenback@onsnet.nu

Zij nemen dan contact met u op voor een eventuele afspraak.

Wilt u op de kandidatenlijst, stuur dan een mail vóór 12 januari naar de secretaris van de Dorpsraad Gerwen Anja van Berlo; anjavanberlo645@gmail.com