Standpunt Dorpsraad Gerwen ten aanzien van de bestuurlijke toekomst van Nuenen c.a.

Bij de afwegingen om te komen tot een standpunt hebben we vastgesteld dat vanuit de Dorpsraad twee invalshoeken belangrijk zijn.

  1. Wat vinden de Gerwenaren ervan.
  2. Hoe kan de Dorpsraad Gerwen het best functioneren.

Ad 1. Gerwen is een dorp op toch enige afstand van Eindhoven en de Gerwenaren willen het dorpse karakter behouden. Emotioneel gezien voelt men weinig voor aansluiting bij Eindhoven. De Gerwenaren hebben vertrouwen in de Dorpsraad en voelen zich verbonden met Nuenen en Nederwetten.

Ad 2. De Dorpsraad is in de huidige zittingsperiode tevreden over de samenwerking met het ambtenarenkorps en Burgemeester en Wethouders. Wat heel duidelijk is geworden in onze contacten met de gemeente is dat het ambtenarenkorps ternauwernood haar taken kan uitvoeren t.g.v. de uitbreiding van haar takenpakket. Ook is de Dorpsraad van mening dat de Gemeenteraad niet optimaal kan functioneren met de huidige zetelverdeling  en er derhalve op korte termijn op het bestuurlijk vlak iets moet veranderen.

Op basis van bovenstaande argumenten heeft de Dorpsraad het volgende standpunt ingenomen:

De Dorpsraad stelt voor om te onderzoeken in welke vorm een samenwerking  met Mierlo Geldrop en/of Son en Breugel is te realiseren.