Renovatie/herinrichting De Bogerd en Laar

Onlangs is de herinrichting van de Bogerd gerealiseerd en alles is naar wens van de bewoners verlopen, alleen het “buurtbenske” ontbreekt nog.

De renovatie  van het Laar is nog in volle gang en door inspanning van de Dorpsraad wordt ook het trottoir opgeknapt. Voor een grote renovatie hiervan was namelijk geen geld en kon ook niet gerealiseerd worden tenzij (ooit later) enkele grote oude eiken gerooid zou worden. De Dorpsraad heeft aan de gemeente voorgesteld 5 oude eiken toch direct te vervangen door jongere aanplant. Samen met de gemeente werd een brief voor alle omwonenden opgesteld met daarin een duidelijke uitleg waarom de oude eiken gerooid moesten worden. Deze brieven werden met een persoonlijke toelichting afgegeven zodat de bewoners tegelijk toestemming voor het plan konden geven. Enkele bewoners moesten nog flink overreden worden om alsnog hun toestemming te verkrijgen.

Spijt hoeven ze hiervan niet te krijgen want het Laar ligt er inmiddels dankzij de mooie bestratingsmachine weer prima bij! In korte tijd, zonder ellenlange discussies en met veel goede wil is er accuraat gehandeld mede dankzij de prima medewerking van de gemeente. Dorpsraad Gerwen dankt de gemeente voor de uitstekende ambtelijke ondersteuning. In de toekomst zou het misschien handig kunnen zijn om de Dorpsraad en ook direct betrokkenen (omwonenden) eerder te betrekken bij dergelijke grote onderhoudsbeurten.