Openbare vergadering Dorpsraad Gerwen dinsdag 24 oktober 2017

Op 24 oktober houdt de Dorpsraad weer een openbare vergadering in SSCA D’n Heuvel op de Heuvel 11 te Gerwen. Aanvang van deze vergadering is om 20.00 uur.

Agendapunten:

  1. Opening door de voorzitter
  2. Vaststelling agenda
  3. Werkgroep Leefbaarheid Gerwen (Kees van de Sande)
  4. Gastspreker Elma van Keulen; Groenbak Gerwen; succes en nadelen locatie
  5. Vragen ‘half uurtje’ (via website digitaal-dorpsplein-gerwen.nl aanvraag indienen)
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

De notulen van de openbare vergadering van 18 april 2017 kunt u HIER nalezen.