OPENBARE VERGADERING DORPSRAAD GERWEN DINSDAG 18 APRIL 2017

Op 18 april houdt de Dorpsraad weer een openbare vergadering in SSCA D’n Heuvel op de Heuvel 11 te Gerwen. Aanvang van deze vergadering is om 20.00 uur.

Agendapunten:

  1. Opening voorzitter.
  2. Vaststellen agenda.
  3. Notulen vergadering 31 januari 2017
  4. Stand van zaken bouwplan Gerwen ZO;  spreker Harry van Lieshout.
  5. Werkgroep Leefbaar Gerwen; Voorbereiding mantelzorgondersteuning.
  6. Stand van zaken inzake advies van dorpsraad aan B en W  betreffende  huisvesting  statushouders.
  7. Stand van zaken buurtbus Gerwen.
  8. Vragenhalfuurtje ( via website www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl) aanvraag indienen.
  9. Rondvraag
  10. Sluiting.