Openbare vergadering Dorpsraad Gerwen 31 maart 2015

Soort:                  Openbare vergadering

Datum:                dinsdag 31 maart 2015

Locatie:               SSCA `Den  Heuvel`,  Heuvel 11 te Gerwen

Aanvang:            20.00 uur

AGENDAPUNTEN

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststelling agenda
 3. Notulen vergadering 28 oktober 2014
 4. Mededelingen dagelijks bestuur
 5. Digitaal dorpsplein (Hans Wouters)
 6. Werkgroep Leefbaarheid Gerwen (Kees van de Sande)
 7. Stand van zaken uitbreidingsplannen Gerwen (Ton Tenback)
 8. Gastspreker Wijkagent Henk Verdonschot
 9. Centrum Maatschappelijke Deelname (zorg 2015) evaluatie (Wethouder Martien Jansen)
 10. Open agendapunt
 11. Rondvraag
 12. Sluiting