Openbare vergadering Dorpsraad Gerwen 23 februari 2016

Soort:                  Openbare vergadering

Datum:                dinsdag 23 februari 2016

Locatie:               SSCA `Den  Heuvel`,  Heuvel 11 te Gerwen

Aanvang:            20.00 uur

AGENDAPUNTEN

  1. Opening door de voorzitter
  2. Vaststelling agenda
  3. Notulen vergadering 15 september 2015
  4. Digitaal dorpsplein (Hans Wouters) o.a. glasvezel buitengebied
  5. Werkgroep Leefbaarheid Gerwen (Kees van de Sande)
  6. Afval clusteren
  7. Gastspreker: Wethouder Martien Jansen

Presentatie: plannen m.b.t. bereikbaarheid Z.O. Brabant (alternatief voor de Ruit). Verdere onderwerpen: bouwen in Gerwen en groenvoorziening in Gerwen

  1. Vragen ‘half uurtje’ (vragen via e-mail dorpsraadgerwen@gmail.com indienen)
  2. Rondvraag
  3. Sluiting