OPENBARE VERGADERING DORPSRAAD GERWEN 15 SEPTEMBER 2015

Soort:                   Openbare vergadering
Datum:                dinsdag 15 september 2015
Locatie:               SSCA `Den Heuvel`, Heuvel 11 te Gerwen
Aanvang:            20.00 uur

AGENDAPUNTEN

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststelling agenda
 3. Notulen vergadering 31 maart 2015
 4. Werkgroep Leefbaarheid Gerwen (Kees van de Sande)
 5. Stand van zaken uitbreidingsplannen Gerwen (Ton Tenback, Martien Jansen)
 6. Fietspad Dungense Kant
 7. Afval clusteren
 8. Snelheidsmeter
 9. Verplaatsen speelplekje Wout vd Waterlaan/Jan Dekkerslaan (achter kerkhof) richting Dora Ebbenhof
 10. Gastsprekers: BOA’s
 11. Open agendapunt
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Toelichting agendapunt 5:

De woningbouwplannen in Gerwen Zuidoost (voorheen: Kerkakkers) zijn voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dat gebeurt vanwege de moeizame onderhandelingen tussen de gemeente Nuenen en woningcorporatie Helpt Elkander over hernieuwde prestatieafspraken.
Wethouder Martien Jansen zal een toelichting geven betreffende de redenen van dit uitstel.

Toelichting agendapunt 10:

De heren J. van Rooij en A. van Genugten zullen toelichten wat het werk van de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) voor de gemeente Nuenen inhoudt.

De notulen van de laatste vergadering (31 maart 2015) zijn HIER na te lezen.