Openbare vergadering Dorpsraad Gerwen 15 november 2016 – BIJEENKOMST WONINGBOUW GERWEN ZO BV

De Dorpsraad Gerwen houdt dinsdagavond 15 november a.s. om 20.00 uur een bijeenkomst waarin het bouwen in Gerwen aan Ter Warden centraal staat. Dit is een vervolg op de eerdere bijeenkomst van 19 juli.

GerwenZO BV zal op deze avond uitleggen wat de stand van zaken momenteel is.

Iedereen die geïnteresseerd is in het bouwen in Gerwen en natuurlijk diegenen die ingeschreven hebben voor dit bouwproject zijn van harte welkom in de voetbalkantine van R.K.G.S.V., De Polder 1 te Gerwen.

Tot 15 november 2016!

Meer informatie omtrent dit project is terug te vinden op  www.gerwenzo.nl