Openbare Vergadering Dorpsraad Gerwen

Datum: woensdag 13 november 2019
Locatie: SSCA `D’n Heuvel`, Heuvel 11 te Gerwen
Aanvang: 20.00 uur

AGENDAPUNTEN

 1. Opening door voorzitter; mededelingen, digitale vragen
 2. Vaststelling agenda
 3. Asbest
 4. Visie komende 10 jaar kerkdorp Gerwen
 5. MFA enquete
 6. ‘Automaatje’
 7. Bouwen / GerwenZo!/woonvisie/Kerkakkers
 8. Groenbakken
 9. Gedenkbomenbos
 10. Rondvraag
 11. Sluiting