Openbare vergadering 26 mei 2015 gaat niet door

De eerder door de dorpsraad aangekondigde openbare vergadering van 26 mei 2015 gaat niet door. Er zijn momenteel geen actuele onderwerpen die voldoende inhoud bieden. Met name over de bouwplannen in Gerwen kan nog niets nieuws worden gemeld.

De eerstvolgende openbare vergadering staat gepland voor 20 oktober 2015.

Mocht er in de tussentijd nieuwe informatie beschikbaar komen die een vergadering rechtvaardigt, dan zal hier passend op worden geanticipeerd.