Notulen Openbare vergadering 18 april 2017 beschikbaar

De notulen van de laatste openbare vergadering van de Dorpsraad kunt u HIER nalezen.

Tijdens deze vergadering werd o.a. de stand van zake m.b.t. GerwenZO toegelicht. Tevens werd aandacht besteed aan de stand van zaken inzake advies van Dorpsraad aan B&W betreffende huisvesting Statushouders.

Overige onderwerpen die aan de orde zijn geweest hadden betrekking op de buurtbus en verder werd vanuit de WLG wat verteld over mantelzorg in Gerwen.