Nieuwe Dorpsraad Gerwen 2022-2026 geïnstalleerd

Maandag 16 mei is tijdens een openbare vergadering de nieuwe dorpsraad van Gerwen geïnstalleerd.

Burgemeester dhr. M. Houben was aanwezig om van ieder de Eed of Belofte af te nemen.

Alvorens hij dit deed gaf hij het belang van een dorpsraad aan, deze behartigt immers de collectieve belangen van de inwoners. De dorpsraad ’22-’26 bestaat nu uit Maria Polman, Karin Hurkens, Britt van Hoof, Ruurd van Heist, Brian de Bart en Harry de Vries.

Ook de oude raad werd door de burgemeester uitgebreid bedankt voor hun inzet en kreeg complimenten voor wat zij hebben bereikt in de afgelopen termijn. Hij benoemde dat de raad zeer kritisch was en dat deze de burgermeester ook durfde tegen te spreken. Bij een blik naar de oude raad wisten beiden heel goed waar het over ging. De uittredende leden zijn Anja van Berlo, Reinoud Landman, Ad Donkers en Matty Verkuijlen.

Na het overdragen van de voorzittershamer door Ruurd van Heist aan Maria Polman kon de nieuwe raad plaatsnemen achter de tafel.

De vergadering kreeg vervolg met agendapunten die in het teken stonden van de projecten waar de aftredende dorpsraad zich de afgelopen vier jaar hard voor heeft ingezet. Te weten: verbouwing van MFA (Multi Functionele Accommodatie) D’n Heuvel, project “Spelen&Bewegen” en Gerwen verduurzamen.

  • Frans van Maasakkers gaf een presentatie ondersteund met een 3D impressie van de verbouwing van de MFA. Dat zag er allemaal heel gelikt uit. Het streven is te kunnen starten met de verbouwing in het voorjaar 2023.
  • Matty Verkuijlen en Robin Brekelmans presenteren wat er staat te gebeuren in het kader van Spelen&Bewegen. Locaties De Tip, Goudhoeksland en het speelveld achter de Huikert zijn de aangewezen plekken die worden opgewaardeerd tot een ontmoetingsplek voor alle leeftijden. Er is hard gewerkt om ook alles te kunnen realiseren zoals bedacht; subsidies zijn aangeboord en sponsoring voor werkzaamheden, maar er moeten nog wat gaatjes opgevuld worden. Er werd dan ook even rondgekeken in de zaal of er mensen waren die nog ergens klein potje over hadden staan, je weet tenslotte nooit.
  • Gerwen verduurzamen. 16 juni vindt de eerste bijeenkomst voor verduurzaming plaats in Gerwen. Alle inwoners zijn hiervoor uitgenodigd om uitleg te krijgen over de mogelijkheden om hun huis te verduurzamen en te ontdekken hoe de gemeente daarbij kan ondersteunen. Aankondiging hiervoor zal ook nog volgen in de plaatselijk krantjes.

Na dit alles was er nog tijd voor de rondvraag hier kwamen wel vragen uit waar de raad niet meteen antwoord op had vooral omdat er nog wat dossiers goed doorgenomen moesten worden.

De vergadering werd gesloten en eenieder die dat wilde kon nog even napraten met elkaar.