Installatie Dorpsraad Gerwen tijdens openbare vergadering dinsdag 24 april 2018

Burgemeester Houben van de Gemeente Nuenen c.a. zal dinsdagavond 24 april de nieuw gekozen  Dorpsraad van Gerwen officieel installeren, nadat eerst afscheid wordt genomen van de oude raadsleden.

Tijdens deze avond is er volop gelegenheid om  kennis te maken met de nieuwe gezichten van de Dorpsraad en kunt u bij ze terecht met uw vragen, suggesties, voorstellen etc.

Hebt u een dringende zaak die deze avond zeker behandeld moet worden? Hiervoor kunt u uw aanvraag indienen via www.digitaal-dorpsplein-gerwen.

AGENDAPUNTEN 

  1. Opening door voorzitter
  2. Afscheid (oude dorpsraadsleden) door Burgemeester Houben en dorpsraadsleden
  3. Installatie Dorpsraad 2018-2022 door Burgemeester Houben
  4. Woordje Burgemeester betreffende herindeling
  5. Werkgroep Leefbaarheid Gerwen (Luc Harms)
  6. Vragen ‘half uurtje’ (via website digitaal-dorpsplein-gerwen.nl aanvraag indienen)
  7. Rondvraag
  8. Sluiting