Inloopavond ´Huisvesting en inburgering vergunninghouders´

De Dorpsraad Gerwen vraagt uw aandacht voor het onderwerp Huisvesting en inburgering vergunninghouders en nodigt U uit voor de inloopavond op donderdag 16 maart in SSCA D’n Heuvel, Heuvel 11 te Gerwen vanaf 17.00 tot 21.00 uur.

Huisvesting en inburgeren nieuwe Nuenenaren

Zoals in vrijwel alle Nederlandse gemeenten, komen er ook vluchtelingen met een verblijfsvergunning naar Nuenen. Het gaat om 81 (prognose) vergunninghouders die in 2017 moeten worden gehuisvest. Omdat er in Nuenen maar weinig sociale huurwoningen zijn, wordt er zowel naar panden gezocht die geschikt gemaakt kunnen worden én naar locaties waar snel tijdelijke woningen kunnen worden geplaatst. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden (samen met woningcorporaties) en wil alle bewoners daarbij betrekken. Bij het zoeken zijn drie dingen erg belangrijk:

  • de huisvesting van 81 zgn. ‘vergunninghouders’ mag niet ten koste gaan van Nuenenaren op de wachtlijst;
  • het kiezen van de locaties gebeurt open en eerlijk – inwoners en gemeente doen dat samen;
  • het gaat om méér dan alleen een dak boven het hoofd; inburgering van de nieuwe Nuenenaren is het doel op langere termijn.

Na de Inloopavonden in maart 2017 worden alle reacties en suggesties bij elkaar gevoegd. Er wordt vervolgens een realistische lijst opgesteld van geschikte locaties en mogelijkheden om vergunninghouders te huisvesten.

In een extra openbare vergadering van de Dorpsraad, welke op 18 april 2017 zal worden gehouden, zal dit onderwerp op de agenda worden geplaatst.

Het streven van de gemeente  is om een uitgewerkt plan over huisvesting én inburgering op 6 juli aan de gemeenteraad voor te leggen. Bij goedkeuring wordt daarna overgegaan tot uitvoering.