Dorpsraad Gerwen openbare vergadering 28 oktober 2014

Soort:                   Openbare vergadering
Datum:                dinsdag 28 oktober 2014
Locatie:               ’t  Huysven, De Huikert 35 te Gerwen
Aanvang:            20.00 uur

AGENDAPUNTEN

 1. Opening
 2. Agenda
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Mededelingen dagelijks bestuur
 5. Digitaal dorpsplein
 6. Werkgroep Leefbaarheid Gerwen (Kees van de Sande)
 7. Gastspreker Centrum Maatschappelijke Deelname (zorg 2015)  (Wethouder Paul Weijmans)
 8. Open agendapunt
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Toelichting agendapunt 7:

Paul-Weijmans
Wethouder Paul Weijmans

De dorpsraad wil in het bijzonder onze gastspreker Wethouder Paul Weijmans  uitlichten. Hij zal uiteenzetten wat de transities in de zorg (vanaf januari 2015) voor de inwoners van de gemeente Nuenen in zullen houden en wat het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD) hierin kan betekenen.

Wethouder Weijmans heeft bij de gemeente Nuenen de volgende taken in zijn portefeuille:

 • Duurzaamheid & milieu
 • Gezondheidsbeleid
 • Transitie AWBZ
 • Coördinatie Transities
 • Welzijn en sociale zaken

Het Centrum Maatschappelijke Deelname, ook wel CMD genoemd, is de plaats waar alle burgers van Nuenen vragen kunnen stellen over deelname aan de samenleving. Dit kan op het gebied zijn van wonen, welzijn en zorg. Het is een centrum voor alle inwoners, dus ook mantelzorgers en vrijwilligers.