Bouwnieuws Project Gerwen ZO

Op 19 juli jl. zijn aan de inwoners van Gerwen en andere belangstellenden de bouwplannen van Gerwen ZO gepresenteerd.

Voor de ontwikkeling van Gerwen ZO is een enquête samengesteld. Het invullen van de enquête is geheel vrijblijvend en bedoeld om ons inzicht te geven in de wensen van kandidaten, omwonenden en belanghebbenden.

Deze enquête kunt u hier bekijken.

De ingevulde enquête kan worden ingevuld en uiterlijk op 15 augustus 2016 worden ingediend via e-mail (info@gerwenzo.nl) of per post aan Van Santvoort Projektontwikkeling bv – De Plank 93 – 5504 EE Veldhoven.

LET OP: INSCHRIJVINGEN ZULLEN WORDEN GECONTROLEERD EN ONTDUBBELD. DIT FORMULIER HEEFT GEEN EFFECT OP DE UITEINDELIJKE TOEWIJZING VAN EEN WONING. TWEE FOMULIEREN INDIENEN HEEFT DUS GEEN ZIN. HET SYSTEEM VAN WONINGTOEWIJZING ZAL GEBASEERD WORDEN OP DE LANGST INGESCHREVEN KANDIDAAT.

Meer info kunt u binnenkort op www.gerwenzo.nl vinden.