Agenda Openbare Vergadering Dorpsraad Gerwen

Datum:                Dinsdag 30 oktober 2018

Locatie:               SSCA `D’n  Heuvel`,  Heuvel 11 te Gerwen

Aanvang:            20.00 uur

 

AGENDAPUNTEN

  1. Opening door voorzitter
  2. Vaststelling agenda
  3. Gastspreker Dave Rensman Omgevingsdienst ZO-Brabant inz. asbestdakenverbod
  4. Werkgroep Leefbaarheid Gerwen (Luc Harms)
  5. Gastspreker Paul Sluijter inz. Buurtbus
  6. Vragen ‘half uurtje’ (via website digitaal-dorpsplein-gerwen.nl aanvraag indienen)
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

 Ad 3:

De laatste asbestdaken zijn geplaatst in 1993 en zijn nu versleten. Verzekeraars vergoeden steeds minder. De regering heeft een asbestdakenverbod in 2024 aangekondigd. De meeste daken, ongeveer 85% zijn kleine daken. Daken tot 35 vierkante meter mogen mensen zelf verwijderen.

In samenwerking met de vereniging van kleine kernen Noord-Brabant proberen we zoveel als mogelijk kleine daken door zelfwerkzaamheid te verwijderen. Als je het samen doet is het niet alleen goedkoper maar het stimuleert ook. Vele handen maken licht werk. De gemeenten helpen mee om het zo makkelijk als mogelijk te maken.

Op dinsdag 30 oktober zal Dave Rensman van de omgevingsdienst laten zien waarom er een asbestdakenverbod komt, wat er allemaal mee speelt en hoe je het zelf verwijderen samen kan aanpakken.

Ad 5:

Op 30 oktober komt Paul Sluijter van de buurtbusvereniging Best-Nuenen uitleggen over de nieuwe buurtbusverbindingen in en rond Gerwen. Hij neemt ook een bus mee die buiten de zaal te zien is.