Onze visie: Gerwen in 2029

Gerwen, een plek in het groen, pal tussen Helmond en Eindhoven

De dorpsraad Gerwen heeft zich, met hulp van een communicatie adviseur, gebogen over de vraag hoe wij Gerwen over 10 jaar graag zouden willen zien.

Deze visie dient als handvat om te beslissen aan welke zaken we de komende jaren onze tijd aan willen besteden

Rol van Dorpsraad Gerwen
Dorpsraad Gerwen is een, door de inwoners gekozen, zeven-koppige afvaardiging van de Gerwense dorpskern van Nuenen ca. die met elkaar de belangen van de inwoners vertegenwoordigt. De rol van Dorpsraad Gerwen wordt als volgt geformuleerd:
–  Dorpsraad Gerwen geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen ca. op voorstellen. Dit advies is niet bindend. Dorpsraad Gerwen moet ten alle tijden de mogelijkheid krijgen om een reactie te geven op voorstellen. |
– De leden van Dorpsraad Gerwen zijn de ogen en oren van inwoners en bespreken issues die in de kern spelen op de juiste plek, in veel gevallen maken zij dit bespreekbaar bij de gemeente Nuenen ca.
– Dorpsraad Gerwen is het platform dat belangen van het dorp behartigt.

Kernwaarden & Visie
Gerwen is een kerkdorp van de gemeente Nuenen c.a. met een unieke ligging, het wordt volledig omarmd door groen. Met een ligging pal tussen Helmond en Eindhoven is de stedelijke omgeving op fietsafstand goed bereikbaar. Landelijk wonen met alle benodigde  faciliteiten in de nabije omgeving, dat is Gerwen.

Met deze kenmerken is Gerwen een dorp met potentie. Dorpsraad Gerwen heeft haar blik op de toekomst gericht. Voor het opstellen van de visie is nagedacht hoe Gerwen er over 10 jaar uit zal zien. Op verschillende kernthema’s is een visie geformuleerd.

Zo zien wij Gerwen in het jaar 2029:

 • Jeugd als motor van de samenleving
  Gerwen is een levendig dorp waar faciliteiten voor de jongste inwoners belangrijk zijn en blijven. De jongste inwoners kunnen terecht op de Gerwense basisschool. Deze voorziening is en blijft belangrijk om in de behoefte van jonge gezinnen te voorzien en vormt daarmee de spil van de samenleving. De jeugd moet kunnen spelen en bewegen op de daarvoor ingerichte plekken. Ook het behoud van verenigingen is belangrijk om jonge inwoners naar Gerwen te trekken en in Gerwen te houden. Leefbaarheid is een term die in alle ontwikkelingen centraal staat.
 • Landelijk wonen in Gerwen
  Gerwen is een dorp met veelal ruime percelen, waar landelijk en rustig wonen dichtbij het stedelijk gebied mogelijk is. Het woningaanbod is gericht op de starter of doorstromers op de woningmarkt. In Gerwen worden initiatieven om kavels te splitsen optimaal gefaciliteerd, om bebouwing mogelijk te maken zonder het groen aan te tasten. Nieuwe woonprojecten zijn met name gericht op de jongere generatie in de vorm van starterswoningen of sociale woningbouw. Dit zorgt ervoor dat de basisschool en (sport) verenigingen continue aanwas krijgen en steunt de visie dat in Gerwen jeugd de motor van de samenleving is.
 • Samen leven in Gerwen
  In Gerwen wordt geïnvesteerd in verbinding tussen inwoners, het creëren van het ‘wij-gevoel’ is een belangrijk uitgangspunt bij de organisatie van evenementen in het dorp. Muziek is hierbij belangrijk. Verenigingen werken hierbij nauw met elkaar samen. Dé centrale plek voor ontmoeting tussen inwoners is een multifunctionele accommodatie (MFA) in het hart van het dorp. Dit openbare gebouw biedt voldoende capaciteit voor dorpsevenementen, en is ook een centrale ontmoetingsplek voor iedereen. In Gerwen werken buurtverenigingen, WLG en de Dorpsraad intensief met elkaar samen.
 • Gerwen fietst
  Als het gaat over aanpassingen van de infrastructuur in en om Gerwen staat fietsen voorop. Gerwen is een dorp dat per auto via bestaande uitvalswegen goed bereikbaar blijft. Dit alles met behoud van groen, de grenzen van Gerwen blijven bebost.  Stedelijke voorzieningen en het centrum van Nuenen zijn goed bereikbaar per fiets. Voor de inwoners van het dorp is er een openbaar vervoer voorziening vanuit het centrum van Gerwen richting Eindhoven, Helmond en Geldrop beschikbaar. Via de snelfietsroutes zijn omliggende kernen goed te bereiken.
 • Gerwen op de kaart
  Gerwen is een onderdeel van de gemeente Nuenen ca. Bij initiatieven van de gemeente Nuenen. onder andere op het gebied van inrichting van de openbare ruimte, afvalinzameling, en groenonderhoud wordt dit ook in Gerwen uitgerold. De kern Gerwen staat ook bij de politiek van Nuenen op het netvlies.

Een initiatief van de WLG