Over de dorpsraad

Hou Gerwen op de kaart,
een dorpsraad meer dan waard

De nieuw gekozen dorpsraad

De dorpsraad is de spreekbuis van de bevolking om de belangen van Gerwen te behartigen. Door het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen aan het gemeentebestuur heeft de dorpsraad afgelopen tien jaar veel bereikt. Het Integraal dorpsontwikkelingsprogramma (IDOP), de extra bushalte voor de sneldienst richting Eindhoven  en GerwenZO zijn daar enkele voorbeelden van.

Bij deze stembusgang zijn enkele nieuw Gerwenaren gekozen om het werk van de vorige dorpsraad voort te zetten. Gelukkig zijn er ook drie leden van de oude Dorpsraad herkozen, we hebben hun kennis zeker nodig. De eerste vergaderingen zitten er op en we zijn snel tot een verdeling van taken gekomen. Het voorzitterschap neemt Ruurd van Heijst op zich. Anja van Berlo is onze secretaris en Matty Verkuylen de penningmeester. Reinout Lantman (plaatsvervangend voorzitter), Karin Hurkens, Ad Donkers en Brian de Bart maken de dorpsraad compleet.

De openbare vergaderingen van de Dorpsraad worden gehouden in SSCA `Den Heuvel`, Heuvel 11 te Gerwen. De agenda zal tijdig bekend gemaakt worden in de Nuenense weekbladen en op deze website.

Ruurd van Heijst Voorzitter Dorpsraad Gerwen

Gerwen, 13 mei 2018.

 

Een initiatief van de WLG