Over de dorpsraad

Hou Gerwen op de kaart,
een dorpsraad meer dan waard

De nieuw gekozen dorpsraad

De dorpsraad is de spreekbuis van de bevolking om de belangen van Gerwen te behartigen. Door het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen aan het gemeentebestuur heeft de dorpsraad afgelopen jaren veel bereikt.

Bij deze stembusgang zijn enkele nieuw Gerwenaren gekozen om het werk van de vorige dorpsraad voort te zetten. Gelukkig zijn er ook drie leden van de oude Dorpsraad herkozen, we hebben hun kennis zeker nodig. De eerste vergaderingen zitten er op en we zijn snel tot een verdeling van taken gekomen. Het voorzitterschap neemt Maria Polman op zich. Harry de Vries is onze secretaris en Karin Hurkens de penningmeester. Britt van Hooff, Ruurd van Heijst en Brian de Bart maken de dorpsraad compleet.

De openbare vergaderingen van de Dorpsraad worden gehouden in SSCA `Den Heuvel`, Heuvel 11 te Gerwen. De agenda zal tijdig bekend gemaakt worden in de Nuenense weekbladen en op deze website.