Alle berichten van Dorpsraad Gerwen

Nieuwe Dorpsraad Gerwen 2022-2026 geïnstalleerd

Maandag 16 mei is tijdens een openbare vergadering de nieuwe dorpsraad van Gerwen geïnstalleerd.

Burgemeester dhr. M. Houben was aanwezig om van ieder de Eed of Belofte af te nemen.

Alvorens hij dit deed gaf hij het belang van een dorpsraad aan, deze behartigt immers de collectieve belangen van de inwoners. De dorpsraad ’22-’26 bestaat nu uit Maria Polman, Karin Hurkens, Britt van Hoof, Ruurd van Heist, Brian de Bart en Harry de Vries.

Ook de oude raad werd door de burgemeester uitgebreid bedankt voor hun inzet en kreeg complimenten voor wat zij hebben bereikt in de afgelopen termijn. Hij benoemde dat de raad zeer kritisch was en dat deze de burgermeester ook durfde tegen te spreken. Bij een blik naar de oude raad wisten beiden heel goed waar het over ging. De uittredende leden zijn Anja van Berlo, Reinoud Landman, Ad Donkers en Matty Verkuijlen.

Na het overdragen van de voorzittershamer door Ruurd van Heist aan Maria Polman kon de nieuwe raad plaatsnemen achter de tafel.

De vergadering kreeg vervolg met agendapunten die in het teken stonden van de projecten waar de aftredende dorpsraad zich de afgelopen vier jaar hard voor heeft ingezet. Te weten: verbouwing van MFA (Multi Functionele Accommodatie) D’n Heuvel, project “Spelen&Bewegen” en Gerwen verduurzamen.

 • Frans van Maasakkers gaf een presentatie ondersteund met een 3D impressie van de verbouwing van de MFA. Dat zag er allemaal heel gelikt uit. Het streven is te kunnen starten met de verbouwing in het voorjaar 2023.
 • Matty Verkuijlen en Robin Brekelmans presenteren wat er staat te gebeuren in het kader van Spelen&Bewegen. Locaties De Tip, Goudhoeksland en het speelveld achter de Huikert zijn de aangewezen plekken die worden opgewaardeerd tot een ontmoetingsplek voor alle leeftijden. Er is hard gewerkt om ook alles te kunnen realiseren zoals bedacht; subsidies zijn aangeboord en sponsoring voor werkzaamheden, maar er moeten nog wat gaatjes opgevuld worden. Er werd dan ook even rondgekeken in de zaal of er mensen waren die nog ergens klein potje over hadden staan, je weet tenslotte nooit.
 • Gerwen verduurzamen. 16 juni vindt de eerste bijeenkomst voor verduurzaming plaats in Gerwen. Alle inwoners zijn hiervoor uitgenodigd om uitleg te krijgen over de mogelijkheden om hun huis te verduurzamen en te ontdekken hoe de gemeente daarbij kan ondersteunen. Aankondiging hiervoor zal ook nog volgen in de plaatselijk krantjes.

Na dit alles was er nog tijd voor de rondvraag hier kwamen wel vragen uit waar de raad niet meteen antwoord op had vooral omdat er nog wat dossiers goed doorgenomen moesten worden.

De vergadering werd gesloten en eenieder die dat wilde kon nog even napraten met elkaar.

Openbare vergadering Dorpsraad Gerwen

Na ruim twee jaar kunnen we weer een openbare vergadering Dorpsraad Gerwen laten plaatsvinden.
Deze zal plaatsvinden maandag 16 mei vanaf 20.00 uur in het dorpshuis “D’n Heuvel”.
Er is in die tussentijd veel gebeurd en we willen jullie graag bijpraten
over de stand van zaken. Maar alvorens we deze punten gaan behandelen willen we ons eerst aan jullie voorstellen, want inmiddels is er ook een nieuwe dorpsraad door jullie gekozen! Ook zal aan het begin van deze vergadering de officiële installatie gaan plaatsvinden waarbij de Burgermeester de eed of belofte zal afnemen.

De punten die aan de orde komen zijn:

 • Installatie nieuwe dorpsraad
 • Stand van zaken verbouwing MFA D’n Heuvel
 • Presentatie plan Spelen en Bewegen
 • Aftrap verduurzaming Gerwen
 • Mededelingen betreffende de “Buiten Beter” app
 • Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten viering 200 jaar

We hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen op deze openbare vergadering!

Asbestdaken (max 35m2) verwijderen voor particulieren in Gerwen op zaterdag 27 november 2021

Het is noodzakelijk dat alle asbestdaken in Nederland verwijderd worden. In 1994 zijn de laatste asbestdaken in Nederland geplaatst en de levensduur beslaat 30 jaar. De platen gaan daarna verbrokkelen waardoor asbestdeeltjes in de lucht verdwijnen.

Dit is slecht voor het milieu, mens en dier!

Middels een pilot met de Gemeente Nuenen organiseert Dorpsraad Gerwen een gezamenlijke dag voor het inleveren van kleine daken kleiner dan 35m2.

Deze dag staat gepland op zaterdag 27 november 2021.

U kunt het asbest inleveren tussen 08.00 en 12.00 uur in een afvalcontainer welke geplaatst wordt op het kerkplein in Gerwen.

Gemeente Nuenen zorgt voor beschermende kleding.

Heeft u interesse of wilt u zich aanmelden?  Dit kan, via een bericht naar Ad Donkers (bestuurslid Dorpsraad Gerwen)  a.adonkersderks@gmail.com

Zonder aanmelding kunt u niet deelnemen!

Doe dit met spoed, zeker vóór 20 november 2021.

U wordt dan direct geïnformeerd over hoe deze dag zal gaan verlopen.

Uitstel openbare dorpsraadvergadering

Beste allemaal,

Gezien de aankondigingen van de overheid gisteren  (12 november) over de nieuwe Corona-maatregelen heeft de Dorpsraad Gerwen helaas moeten besluiten om de geplande openbare vergadering van aanstaande maandag uit te stellen tot nader bericht.

We zagen er echt naar uit om eindelijk weer met jullie in gesprek te kunnen gaan over wat er speelt in het dorp en jullie te informeren over onze activiteiten de laatste tijd, dus dit is ook voor ons een flinke domper. Toch lijkt het ons op dit moment het meest verstandig om niet fysiek bij elkaar te komen. We hopen dat jullie hiervoor begrip hebben.

Wanneer de situatie er weer wat beter uit ziet zullen we zo snel mogelijk alsnog deze bijeenkomst laten plaatsvinden.

Blijf veilig!

Dorpsraad Gerwen

Openbare Vergadering Dorpsraad Gerwen 15 november 2021

Op Maandag 15 november 2021 houdt de dorpsraad Gerwen een openbare vergadering. We nodigen u van harte uit om deze bij te wonen!

Locatie: SSCA `D’n Heuvel`, Heuvel 11 te Gerwen
Aanvang: 20.00 uur

AGENDAPUNTEN

 1. Opening door voorzitter; mededelingen, digitale vragen
 2. Vaststelling agenda
 3. Gastspreker Tanja Bröcheler (Gemeente Nuenen): transitievisie warmte, omgevingsvisie en ‘spelen en bewegen’
 4. Asbest opruimdag 2021
 5. Gedenkbos
 6. Toekomst MFA D’n Heuvel
 7. Bundelroutes
 8. Gastspreker Martien Jansen namens Stichting NGN200: uitleg activiteiten 2022
 9. Dorpsraad Verkiezingen 2022
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

We hopen op een grote opkomst!

Samen in gesprek over de warmtetransitie in Gerwen

Namens de gemeente Nuenen:

Herken jij deze plekken in Gerwen en Nuenen-Oost (Noord)? Op zaterdag 10 juli bezoekt de gemeente deze locaties in de middag om met inwoners in gesprek te gaan over de warmtetransitie in Nuenen.

Mét een verkoelende verrassing.

Woon jij in deze buurten en wil jij meepraten? Kom dan langs op een van deze plekken. Zo brengen we de energietransitie samen in stroomversnelling!

De gemeente zal de locaties ongeveer op onderstaande tijden bezoeken:

 • Locatie 1 Nuenen-Oost (Noord) – 11.45 uur
 • Locatie 2 Nuenen-Oost (Noord) – 12.45 uur
 • Locatie 3 Gerwen – 13.45 uur
 • Locatie 4 Gerwen – 15.00 uur
 • Locatie 5 Gerwen – 16.00 uur

Gerwen schoon, heel gewoon

In Gerwen noemt men de opschoondag ‘de André van der Maat dag’. Genoemd naar de in 2011 overleden André van der Maat. Met plastic zakken aan zijn fietsstuur was hij een bekend begrip in Gerwen en omgeving. Al het zwerfvuil dat hij tegen kwam raapte hij op en nam hij mee in één van deze plastic zakken. Om zo Gerwen en omgeving schoon te houden.

In de voetsporen van André van der Maat organiseert de WLG samen met de dorpsraad deze dag. Met zijn allen de schouders er onder om Gerwen en omgeving weer brandschoon te krijgen van zwerfafval.

Dit jaar zal deze dag plaatsvinden op zaterdag 20 maart.
Tussen 13 uur en 13.30 uur kan iedereen verzamelen bij de kiosk in Gerwen. Hier worden de materialen uitgereikt.

Je van te voren opgeven is fijn, dit kan door contact op te nemen met Ad Donkers: a.adonkersderks@gmail.com of 06-10353981

De kinderen van de basisschool Heuvelrijk zullen 19 maart al een begin maken door met zijn allen de omgeving rond de school schoon te maken.

Uiteraard houden we allemaal rekening met de corona maatregelen en houdt iedereen 1,5 meter afstand van elkaar.
We hopen dat iedereen komt helpen 20 maart, want vele handen maken licht werk.

Gegevens van de WLG; werkgroep leefbaarheid Gerwen: www.wlg-gerwen.nl  / info@wlg-gerwen.nl / 06-41102625

Nieuws van Dorpsraad Gerwen

2020 is bijna achter de rug. Vanwege Corona een jaar waarin vrijwel alles anders werd. Waarin wij als Dorpsraad bezig zijn geweest met vooral achter de schermen te werken.

MFA

In samenwerking met stichting D’n Heuvel zijn we weer een stapje dichterbij gekomen bij het realiseren van de MFA. Wij zijn hier in 2018 mee begonnen omdat we vinden dat Gerwen een Multifunctionele Accommodatie voor alle leeftijden nodig heeft. Een plaats waarbij mensen elkaar ontmoeten.

Spelen en bewegen

De gemeente zal in 2021 het project spelen en bewegen actief gaan begeleiden waarbij wij als inwoners van Gerwen gaan bepalen wat er komt en waar.

Bestrijding eikenprocessierups

100 dorpswerkplaats-nestkastjes voor Dorpsraad Gerwen beschikbaar gesteld. Het Nuenens gemeentebestuur stelde € 750 beschikbaar voor deze actie. Deze mezen nestkastjes zijn opgehangen door zowel dorpsraadleden als dorpsbewoners.

Asbestverwijdering

De laatste dorpsraad vergadering is er gesproken over asbestverwijdering tot 35 m2.  Wij zijn voornemens om in de loop van 2021 een brief rond te sturen naar alle huishoudens in Gerwen. Dit in samenwerking met de Gemeente Nuenen.

GerwenZO! en nieuwbouw fase 2

De nieuwbouwwijk GerwenZO! is gereed. Gerwen heeft er een groot aantal inwoners bij die allen een prachtige energie neutrale woning hebben welke tevens gasloos is. Daarmee lopen ze voorop in Nederland wat betreft duurzaamheid. De Dorpsraad is samen met de gemeente druk bezig met ontsluiting en inrichting Kerkakkers/nieuwbouwwijk GerwenZO! Nieuwbouwfase GerwenZO!2 heeft onze volle aandacht. Betaalbare sociale nieuwbouw voor jong en oud is daarbij ons uitgangspunt.

Fietsoversteek Gerwenseweg en fietspad Dungense Kant

In 2021 hopen we u hier meer over te kunnen inlichten.

Gedenkbos

In samenwerking met de Gemeente Nuenen zijn we voornemens een gedenkbos tussen de Huikert en Huysvendreef (achter het kerkhof) aan te leggen. Het doel hiervan is dat particulieren en/of bedrijven uit de gemeente Nuenen een gecertificeerde boom kunnen kopen/adopteren bijvoorbeeld ter herinnering aan een dierbare, geboorte van een (klein)kind of een bijzonder jubileum. Het bos moet openbaar toegankelijk zijn voor iedereen. Het uitgangspunt is dat het een natuurlijke plek blijft.

Aankleding Gerwen

Qua aankleding willen we het groen en de verlichting in 2021 een beetje op gaan fleuren. Hiervoor zijn we in gesprek met de gemeente. In de eerste helft van 2021 worden veel armaturen van de lantaarnpalen vervangen door led verlichting.

Zoals vorig jaar hebben we ook dit jaar weer de kiosk in kerstsferen gebracht. Kinderen van de basisschool, peuterspeelzaal en kinderdagverblijf hebben de boom mooi versierd met hun wensen (zie foto). Hopelijk kunnen we er met zijn allen lang van genieten.

 

 

Wij wensen u allen hele fijne feestdagen en een gezond, gelukkig en voorspoedig 2021 toe.