Presentatie voa’s en co’s op maandag 3 april 2017

maandag 3 april a.s.

Presentatie over VOA’s, Vrijwillige Ouderenadviseurs  en CO’s, Cliëntondersteuners, en wat ze voor u kunnen betekenen.

De heer Wil Walraven zal de presentatie verzorgen. Hij is Cliëntondersteuner en coördinator van de Vrijwillige Ouderenadviseurs in Nuenen c.a.

VOA’s: Zij wijzen u de weg naar de verschillende instanties die u van dienst kunnen zijn met betrekking tot: welzijn, zorg, woningaanpassing, maar ook tot uw persoonlijk welzijn. Vrijwillige Ouderenadviseurs zijn getraind om goed te luisteren naar de hulpvrager en ze daarna een goed advies te geven.

Wat is de taak van CO’s: Zij kunnen u ondersteunen en uw belangen behartigen  tijdens een gesprek bij het gemeentelijk CMD-loket over de aanvraag van een voorziening  zoals b.v. huishoudelijke hulp, taxipas, woningaanpassingen e.d.

Sinds afgelopen jaar kunt u een beroep doen op de ondersteuning van 4 Gerwense VOA’s, daarnaast kunt u gebruik maken van de diensten van 3 CO’s.

Wanneer      maandag 3 april a.s. tijdens de inloop vanaf ± 14.00 uur
Waar               in D’n Heuvel
Wie                  iedereen is welkom, vooraf aanmelden is niet nodig


Voor meer informatie over de WLG:
•  zie deze website,
•  of mail naar werkgroepleefbaarheidgerwen@gmail.com.
Telefonisch is de WLG bereikbaar via nr. 06 41102625.