Laatste optreden Gerwens Gemengd Koor St. Caecilea

Zondag 23 april a.s. zal het GGK voor het laatst optreden tijdens de H. Eucharistieviering in de St. Clemenskerk te Gerwen. De kerkdienst begint om 11.00 uur en het GGK zal dan de mis van J.A. Korman zingen. Dirigent is Piet Zeegers en Ton Toirkens zal het koor op de piano begeleiden.

Na bijna 130 jaar verdwijnt het GGK, dat in 1988 bij het 100 jarig bestaan onderscheiden is met de gouden erepenning van de gemeente Nuenen vanwege haar grote verdiensten op sociaal en cultureel gebied.

De beslissing tot opheffing van het koor is begin dit jaar genomen tijdens een buitengewone Algemene Ledenvergadering. De sterke terugloop van het aantal koorleden en de vergrijzing waren aanleiding tot deze pijnlijke beslissing. De keuze was nu te stoppen mét behoud van de goede reputatie van het koor, of door te gaan tot een onherroepelijk, langzaam einde.