Jeu de boules D’n Busser weer van start

Zondagmiddag 12 april heeft de Gerwense Jeu de Boulesvereniging D’n Busser het nieuwe seizoen geopend. Ruim dertig leden en enkele introducées beleefden een zonnig middagje boulen op de prima  verzorgde banen.

Voorzitter Jan Reijnen: “Iedereen weer welkom op onze prachtige banen. En mensen die in verenigingsverband willen jeu de boulen kunnen zich als lid aanmelden bij onze secretaris. ”
De leden spelen een interne competitie tijdens het seizoen op dinsdagavond en donderdagmiddag. Belangstellenden zijn daar van harte welkom. D’n Busser bestaat vijf jaar.

De banen van D’n Busser liggen onder de bomen op de hoek Laar/Van Kemenadelaan.  Er zijn vier banen (met verlichting), die ook te huur zijn voor belangstellenden. Voor meer informatie hierover en voor aanmelden als lid kan men terecht bij secretaris Willy van Lierop, telefoon 283 5180 en w.vanlierop@onsnet.nu.