Even voorstellen…Driestroomhuis Rakker in Gerwen

Sinds begin februari is Driestroomhuis Rakker gevestigd aan de Moorvensedijk in Gerwen. Er is veel ruimte in het hart van Vera en Johan en in hun grote huis. Er wonen 6 kinderen in de leeftijd van 8 tot 14 jaar. Allemaal zijn het ernstig beschadigde kinderen die structuur , begeleiding en liefde nodig hebben. Dat krijgen ze volop van gezinshuisouders Vera en Johan. En natuurlijk van de hond die hen overal volgt. Er is een grote omheinde tuin, een inpandig zwembad en ieder kind heeft een heerlijke ruime kamer. De kinderen komen er tot rust en kunnen onder de professionele begeleiding en behandeling van Vera en Johan ontdekken wie ze zijn en wat ze willen. De natuur en het contact in de kleine dorpsgemeenschap is van groot belang voor de kinderen. Ze tellen mee, altijd en overal.

Vera: “Dit is wat we wilden en wat we nu doen, het is zeker niet altijd makkelijk maar we hebben veel voldoening van elk stapje dat een kind maakt.” Johan vult aan: “We kunnen ze zelfstandig geven wat ze nodig hebben, we hebben intensief contact met een orthopedagoog en goede contacten met het netwerk van de kinderen. We zijn gelukkig.”

Wat is een Driestroomhuis ?
Voor kinderen , jongeren en/of ( jong-) volwassenen met een ( licht-) verstandelijke beperking of andere problematiek is een verblijf in een regulier gezinsvervangende situatie zoals een pleeggezin, zorginstelling of woongroep niet altijd mogelijk. Driestroomhuizen bieden een hoogwaardig alternatief.

Een Driestroomhuis is een professioneel en kleinschalig woon- en zorginitiatief dat excellente begeleiding, behandeling en verblijf biedt aan de doelgroepen zoals hierboven beschreven. Een Driestroomhuis wordt gerund door een professioneel zorg ( echt- ) paar dat beschikt over ruime kennis en ervaring in het bieden van verblijfzorg aan mensen met een beperking Dit zorgpaar staat dag en nacht klaar om persoonlijke aandacht, zorg en hulp te bieden.

Elk Driestroomhuis is uniek. Driestroomhuisouders bepalen op basis van hun persoonlijke professionele zorgachtergrond, waar, voor wie en op welke wijze zij zorg bieden.

Door het kwaliteitsmanagementsysteem, de behandelcontext, de voorwaarden op zorg en huisvesting en de overige ondersteunende diensten van Driestroom is de hoogstaande kwaliteit in elk Driestroomhuis gegarandeerd.

Voordat mensen in een Driestroomhuis worden geplaatst hebben zij vaak al ( te) veel meegemaakt. De bloedband tussen ouder en kind, is geen garantie op een veilige hechting. De kwaliteit van omgang met het kind ( sensitief en responsief ) is hiervoor het belangrijkste. Dit vraagt om extra aandacht en benadering. Het is belangrijk dat kinderen, jongeren en volwassenen nabijheid en liefde ervaren. Uit
onderzoek blijkt dat hoe langer een kind of jongeren in hetzelfde gezin verblijft, hoe meer de ontwikkelingsproblemen afnemen.

In het belang van kinderen en jongeren gaan we daar waar nodig uit van langdurige ondersteuning. Dit betekent waar nodig langdurende opnames en acute zorg.

Het leven in een Driestroomhuis verloopt voor de cliënten zoveel mogelijk als in een gewoon gezin. Ze leven met elkaar in een huis, gaan naar speciaal onderwijs, dagbesteding of werk. Kinderen krijgen de kans om dingen te ontdekken, plezier te hebben en hun gevoelens te uiten. Ook krijgen kinderen en jongeren binnen dit gezinsleven de kans om zich te hechten. Hierdoor hebben zij in de toekomst mogelijk minder problemen met het opbouwen van vriendschappen en relaties waarmee vaak voorkomen wordt dat de geschiedenis zich herhaald.

Driestroomhuisouders hebben rechtstreeks contact met de ouders, voogden en verwijzers van de kinderen. Zij worden betrokken bij het begeleidingsplan en de hulp- en zorgverlening. Dus ook verwijzende instanties staan direct in contact met Driestroomhuisouders, hierdoor kan een plaatsing en verdere begeleiding snel en goed verlopen.

Elk Driestroomhuis valt onder het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem van Driestroom.

Kennismaken
Wij zouden jullie allemaal graag de hand willen schudden en op de koffie willen vragen maar dat zou wel heel lang duren. Jullie zijn natuurlijk van harte welkom …bel even op en we maken een afspraak. ( 040 2823701 ) Hebben jullie leuke activiteiten, laat het ons weten en we doen graag mee.

Nog op ons oude plekje Landgoed de Wielenwaal in Eindhoven en op de voorgrond heel veel verhuisdozen.
Zomer 2016 voor het eerst op vakantie met z’n allen naar Lanzarote.