WLG Vrijwilligersavond “Het Altelier”

Iedereen die op de vrijwilligerslijst staat van WLG is mét partner van harte uitgenodigd bij de voorstelling van de Lindespelers op 12 mei in Het Klooster.

De uitnodiging is per e-mail al rondgestuurd, maar we willen met deze aankondiging de kans zo klein mogelijk maken dat iemand over het hoofd wordt gezien.

Het geldt voor iedereen die voor WLG en Dorpsraad meedoet aan bijvoorbeeld Inloop, fietroutes, wandelen, Den Huikert, Ittemee, André van de Maatdag, Bibliotheek, Bezoekersgroep, Bloem en Tuin.

Gelieve via werkgroepleefbaarheidgerwen@gmail.com op te geven met hoeveel personen u aanwezig wilt zijn.

In geval van vervoersmoeilijkheden, ook graag reageren. De mogelijkheid bestaat dat er dan vervoer geregeld kan worden.

Zie voor meer info de flyer: