André van der Maat-dag

André van der Maat-dag

Gerwen Schoon!

De Landelijke Opschoondag heet in Gerwen André van der Maat-dag ter nagedachtenis aan straatjutter André van der Maat die in 2011 op 80-jarige leeftijd overleed. Hij hield in zijn eentje Gerwen en omgeving jarenlang schoon van zwerfafval. Onder de vrijwilligers in Gerwen zijn leden van de Dorpsraad en van de Werkgroep Leefbaarheid Gerwen, die gezamenlijk deze jaarlijkse actie organiseren.

Dank zij veel vrijwilligers, gehuld in felgekleurde hesjes, worden perkjes, straatgoten,   bermen en sloten zo goed mogelijk gekuist. Het afval wordt in zakken gestopt en verzameld, waar de gemeente zorg draagt voor het afvoeren naar de gemeentewerf.

Na afloop is er koffie in het Huijsven.

Wie de karavaan vrijwilligers wil versterken, is meer dan welkom. Ouders, grootouders, met of zonder (klein-) kinderen, clubleiding en jeugd van diverse verenigingen: echt iedereen kan een steentje bijdragen.

Wanneer:  zaterdag 23 maart
Verzamelen: om 13.00u bij de kiosk , D’n Heuvel
Aanmelden: bij Ad Donkers via a.adonkersderks@gmail.com